Skip to main content
Agriculture and rural development

Băuturi spirtoase

Sectorul băuturilor spirtoase – comerț, indicații geografice, temei juridic, comitete. 

Prezentare generală

Toate țările din UE produc băuturi spirtoase, atât pentru consumul intern, cât și pentru export. Cele 44 de categorii de băuturi spirtoase reglementate la nivelul UE (de exemplu, rom, whisky, brandy, votcă) și cele aproximativ 250 de indicații geografice (de exemplu, rom de Madeira, whiskey irlandez, cognac, votcă poloneză) arată cât de adânc înrădăcinat este acest sector în cultura și tradiția europeană.

Cu exporturi în valoare de 8,4 miliarde de euro în 2021, băuturile spirtoase contribuie cu peste 5 miliarde EUR la balanța comercială pozitivă a UE. Datorită lor guvernele țărilor UE colectează aproximativ 46,8 miliarde de euro sub formă de impozite și taxe (1/3 din bugetul UE). În plus, sectorul asigură aproximativ 1,2 milion de locuri de muncă directe, în producție și vânzări.

Politici

UE nu sprijină direct producția de băuturi spirtoase, dar prevede un cadru legislativ comun pentru producția și etichetarea acestora, precum și pentru protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase.

Temei juridic

Dispozițiile care reglementează producția și etichetarea băuturilor spirtoase sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/787. Acestea oferă definiția termenului „băutură spirtoasă” și a celor 44 categorii de băuturi spirtoase permise în UE și prezintă norme detaliate care trebuie respectate la producerea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase.

În plus, dispozițiile definesc condițiile în care denumirile legale permise pentru fiecare categorie sau indicație geografică pot fi utilizate atunci când băuturile spirtoase sunt combinate cu alte produse alimentare. În cele din urmă, ele definesc tipul de alcool care poate fi utilizat pentru producerea băuturilor spirtoase și a oricăror alte băuturi alcoolice produse și vândute în UE.

Comisia a publicat recent orientări privind etichetarea băuturilor spirtoase, în care explică toate normele pe care operatorii din sectorul alimentar trebuie să le respecte pentru a informa în mod corect consumatorii cu privire la conținutul unui produs care este o băutură spirtoasă sau care conține băuturi spirtoase.

Normele aplicabile indicațiilor geografice în sectorul băuturilor spirtoase sunt prevăzute de asemenea în Regulamentul (UE) 2019/787, precum și în Regulamentul delegat (UE) 2021/1235 al Comisiei și în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1236 al Comisiei.

Registre publice pentru băuturile spirtoase

Primul registru public conține date de contact pentru organismele care supraveghează procesele de învechire a băuturilor spirtoase. Publicarea sa este cerută de legislația UE.

Al doilea registru public conține date de contact pentru autoritățile competente responsabile cu celelalte controale cerute de Regulamentul (UE) 2019/787 privind băuturile spirtoase.

Ambele registre au scopul de a informa părțile interesate din interiorul și din afara UE.

29 SEPTEMBRIE 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Descărcați
29 SEPTEMBRIE 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Descărcați

Comitete

Diferite comitete, alcătuite din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene, se reunesc periodic pentru a se asigura că responsabilitatea Comisiei de a adopta acte de punere în aplicare se exercită sub controlul țărilor UE.

Comitetul și grupul de experți pentru băuturi spirtoase discută pe teme precum evoluția prețurilor de piață, producția și comerțul intra și extracomunitar.

Grupul de dialog civil privind băuturile spirtoase asistă Comisia Europeană în menținerea unui dialog periodic cu părțile interesate cu privire la toate aspectele legate de sectorul băuturilor spirtoase.