Skip to main content
Agriculture and rural development

Žgane pijače

Podrobne informacije v zvezi s trgovino z žganimi pijačami, geografskimi označbami, pravnimi podlagami in odbori. 

Pregled

Žgane pijače se proizvajajo v vseh državah EU tako za domačo porabo kot za izvoz. 44 kategorij žganih pijač, ki jih ureja EU (npr. rum, whisky, brandy, vodka), in približno 250 geografskih označb (npr. rum z Madeire, Irish Whiskey, Cognac, poljska vodka) priča o tem, da je sektor globoko zakoreninjen v evropski kulturi in tradiciji.

V letu 2021 je k izvozu v vrednosti 8,4 milijarde evrov izvoz žganih pijač s skoraj 5 milijardami evrov prispeval k pozitivni trgovinski bilanci EU. Žgane pijače prispevajo približno 46,8 milijarde evrov v obliki davkov in dajatev (tretjino proračuna EU) ter zagotavljajo približno 1,2 milijona neposrednih delovnih mest v proizvodnji in prodaji.

Politika

EU ne podpira proizvodnje žganih pijač, temveč zagotavlja skupni zakonodajni okvir za njihovo proizvodnjo in označevanje ter zaščito geografskih označb žganih pijač.

Pravne podlage

Določbe, ki urejajo proizvodnjo in označevanje žganih pijač, so določene v Uredbi (EU) 2019/787. Vsebujejo opredelitev „žgane pijače“ in 44 kategorij žganih pijač, ki so dovoljene v EU, ter določajo podrobna pravila, ki jih je treba upoštevati pri njihovi proizvodnji, opisu, predstavitvi in označevanju.

Poleg tega določajo pogoje, pod katerimi se lahko pravna imena, dovoljena za vsako kategorijo ali geografsko označbo, uporabijo, kadar se žgane pijače kombinirajo z drugimi živili. Opredeljujejo tudi vrsto alkohola, ki se lahko uporablja pri proizvodnji žganih pijač in drugih alkoholnih pijač, ki se proizvajajo in prodajajo v EU.

Komisija je nedavno objavila smernice za označevanje žganih pijač, v katerih je pojasnila vsa pravila, ki jih morajo upoštevati nosilci živilske dejavnosti, da bi potrošnike pravilno obveščali o vsebini proizvoda, ki je žgana pijača ali vsebuje žgane pijače.

Veljavna pravila o geografskih označbah v sektorju žganih pijač so določena tudi v Uredbi (EU) 2019/787 ter Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/1235 in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/1236.

Javni registri žganih pijač

Prvi javni register vsebuje kontaktne podatke za organe, ki nadzorujejo postopke staranja žganih pijač. Njegovo objavo zahteva pravo EU.

Drugi javni register vsebuje kontaktne podatke pristojnih organov, odgovornih za druge preglede, ki se zahtevajo z Uredbo (EU) 2019/787 o žganih pijačah.

Oba registra sta namenjena obveščanju deležnikov v EU in zunaj nje.

29 SEPTEMBER 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Prenesi
29 SEPTEMBER 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Prenesi

Odbori

Da bi zagotovili, da Evropska komisija izvaja svojo pristojnost za sprejemanje izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic EU, se redno sestajajo različni odbori, ki jih sestavljajo predstavniki vlad držav članic in jim predseduje predstavnik Evropske komisije.

Odbor in skupina strokovnjakov za žgane pijače razpravljata o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja ter trgovina v EU in tretjih državah.

Skupina za civilni dialog o žganih pijačah pomaga Evropski komisiji pri vzdrževanju rednega dialoga z deležniki o vseh zadevah, povezanih s sektorjem žganih pijač.