Skip to main content
Agriculture and rural development

Szeszes italok

Részletes információk a szeszes italok forgalmazásával, a földrajzi árujelzőkkel, a jogalapokkal és a szakbizottságokkal kapcsolatban 

Áttekintés

Szeszes italokat az összes uniós országban gyártanak, mind hazai fogyasztásra, mind pedig exportra. Az a tény, hogy 44, uniós szinten szabályozott szeszesital-kategória létezik (pl. a rum, a whisky, a brandy vagy a vodka), és hogy az EU hozzávetőleg 250, földrajzi árujelzővel ellátott szeszesital-terméket tart nyilván (lásd: madeirai rum, ír whisky, francia konyak, lengyel vodka stb.), egyértelműen jelzi, milyen erősen kötődik az ágazat az európai kultúrához és hagyományokhoz.

A szeszes italok kivitele 2021-ben 8,4 milliárd eurót tett ki, és több mint 5 milliárd euróval járult hozzá az EU pozitív kereskedelmi mérlegéhez. A szeszesital-termékek révén az uniós országok hozzávetőleg 46,8 milliárd euró bevételre tesznek szert adók és vámok formájában, a szeszesital-ágazat pedig mintegy 1,2 millió munkahelyet biztosít közvetlenül a termelés és az értékesítés területén.

Szakpolitika

Az Európai Unió nem támogatja a szeszes italok gyártását, de közös jogszabályi keretet hozott létre előállításuk és címkézésük, valamint földrajzi árujelzőik oltalma tekintetében.

Jogalapok

A szeszes italok gyártására és jelölésére vonatkozó szabályokat az (EU) 2019/787 rendelet fekteti le. Ez a rendelet határozza meg a „szeszes ital” fogalmát és az EU-ban engedélyezett 44 szeszesital-kategóriát, és ez a rendelet rögzíti a szeszes italok előállítása, leírása, megjelenítése és jelölése során követendő részletes szabályokat.

A rendelet azt is meghatározza, milyen feltételek teljesülése esetén lehet használni az egyes kategóriákban engedélyezett ún. előírt neveket és földrajzi árujelzőket abban az esetben, ha a szeszes italt más élelmiszerekkel kombinálják. Végezetül pedig rögzíti, milyen típusú alkoholt lehet felhasználni az EU-ban gyártott és értékesített szeszes italok és más alkoholtartalmú italok előállításához.

A Bizottság nemrégiben útmutatót tett közzé a szeszes italok jelölésére vonatkozóan. Az útmutató ismerteti, milyen szabályok szerint kell az élelmiszer-vállalkozóknak eljárniuk annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatást adjanak a fogyasztóknak a szeszes italnak minősülő vagy szeszes italt tartalmazó termékek összetételéről.

A szeszes italok földrajzi árujelzőire alkalmazandó szabályokat az (EU) 2019/787 rendelet, az (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és az (EU) 2021/1236 bizottsági végrehajtási rendelet rögzíti.

A szeszes italok nyilvános jegyzéke

Az első nyilvános jegyzék a szeszes italok érlelési folyamatait felügyelő testületek elérhetőségi adatait tartalmazza. A jegyzék közzétételét az uniós jog írja elő.

A második nyilvános jegyzék a szeszes italokról szóló (EU) 2019/787 rendeletben előírt egyéb ellenőrzésekért felelős illetékes hatóságok elérhetőségi adatait tünteti fel.

Mindkét jegyzék azt a célt szolgálja, hogy – az EU-n belül és az EU-n kívül egyaránt – tájékoztassa az érdekelteket.

29 SZEPTEMBER 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Letöltés
29 SZEPTEMBER 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Letöltés

Bizottságok

Több bizottság gondoskodik arról, hogy az Európai Bizottság a végrehajtási jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörét az uniós országok ellenőrzése mellett gyakorolja. Ezek a bizottságok kormányképviselőkből állnak, az Európai Bizottság képviselőjének elnökletével működnek, és rendszeresen üléseznek.

A szeszes italokkal foglalkozó bizottság és szakértői csoport többek között azokat a fejleményeket vitatja meg, melyek az uniós és nem uniós országokban a piaci árak, a termelés és a kereskedelem terén jelentkeznek.

A szeszes italok témájában folytatandó civil párbeszédért felelős csoport abban segíti az Európai Bizottságot, hogy folyamatosan konzultáljon az érdekelt felekkel a szeszesital-ágazattal kapcsolatos kérdésekről.