Skip to main content
Agriculture and rural development

Tislatut alkoholijuomat

Tietoa tislattujen alkoholijuomien kaupasta, maantieteellisistä merkinnöistä, oikeusperustasta ja komiteoista. 

Yleiskatsaus

Tislattuja alkoholijuomia valmistetaan kaikissa EU-maissa sekä kotimaanmarkkinoille että vientiin. EU:n sääntelyn piiriin kuuluu 44 tislattujen alkoholijuomien luokkaa, muun muassa rommit, viskit, brandyt ja vodkat. Noin 250 tislatulla alkoholijuomalla on maantieteellinen merkintä, esimerkiksi madeiralaisella rommilla, irlantilaisella viskillä, konjakilla ja puolalaisella vodkalla. Lieneekin selvää, että tislatut alkoholijuomat ovat erottamaton osa eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Vuonna 2021 tislattuja alkoholijuomia vietiin 8,4 miljardin euron edestä, mikä myötävaikutti EU:n positiiviseen kauppataseeseen yli 5 miljardin euron arvosta. EU-maat saavat tislattujen alkoholijuomien kaupan valmiste- ja arvonlisäverotuksesta vuosittain noin 46,8 miljardia euroa verotuloja (mikä vastaa kolmasosaa EU:n budjetista), ja alan tuotanto ja myynti työllistävät suoraan noin 1,2 miljoonaa ihmistä.

Tislattuja alkoholijuomia koskeva EU:n toimintapolitiikka

EU ei myönnä tukea tislattujen alkoholijuomien valmistukseen, mutta niiden valmistus, merkinnät ja suojatut maantieteelliset merkinnät kuuluvat EU:n lainsäädännön piiriin.

Oikeusperustat

Tislattujen alkoholijuomien valmistusta ja merkintöjä koskevat säännökset on vahvistettu asetuksessa (EU) 2019/787. Niissä esitetään ’tislatun alkoholijuoman’ määritelmä, luetellaan 44 EU:ssa sallittua tislattujen alkoholijuomien luokkaa sekä niiden valmistuksessa, kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä noudatettavat yksityiskohtaiset säännöt.

Säännöksissä määritellään edellytykset, joiden nojalla kunkin luokan tai maantieteellisen merkinnän mukaisia virallisia nimiä voidaan käyttää, kun tislattuja alkoholijuomia yhdistetään muihin elintarvikkeisiin. Lisäksi niissä määritellään, minkätyyppistä alkoholia EU:ssa valmistettujen ja myytävien tislattujen ja muiden alkoholijuomien valmistuksessa saa käyttää.

Komissio on julkaissut tislattuja alkoholijuomia koskevat suuntaviivat, joissa se selittää kaikki säännöt, joita elintarvikealan toimijoiden on noudatettava, jotta ne voivat antaa kuluttajille asianmukaista tietoa tislatuista alkoholijuomista tai niitä sisältävistä tuotteista.

Tislattujen alkoholijuomien alan maantieteellisiä merkintöjä koskevat säännöt on vahvistettu asetuksessa (EU) 2019/787, komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/1235 sekä komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/1236.

Tislattuja alkoholijuomia koskevat julkiset rekisterit

Ensimmäiseen julkiseen rekisteriin sisältyy tislattujen alkoholijuomien vanhentamisprosessien valvontaelinten yhteystiedot. Niiden julkaisemista edellytetään EU:n lainsäädännössä.

Toiseen julkiseen rekisteriin sisältyy muista tislattuja alkoholijuomia koskevassa asetuksessa (EU) 2019/787 edellytetyistä tarkastuksista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot.

Molempien rekistereiden tarkoituksena on tiedotus sidosryhmille sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

29 SYYSKUU 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Lataa
29 SYYSKUU 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Lataa

Komiteat

Jotta EU-maat voivat valvoa Euroopan komissiota sen antaessa täytäntöönpanosäädöksiä, työssä on mukana useita komiteoita. Nämä komiteat koostuvat hallitusten edustajista, ja niiden puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Tislattujen alkoholijuomien komitea ja asiantuntijaryhmä käsittelevät muun muassa markkinahintojen kehitystä, tuotantoa ja kauppaa EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa maissa.

Tislattujen alkoholijuomien alan kansalaisvuoropuheluryhmän avulla Euroopan komissio käy jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa kaikista alaan liittyvistä asioista.