Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Jaka alkoholna pića

Detaljne informacije o trgovini jakim alkoholnim pićima, zemljopisnim oznakama, važećim propisima i odborima. 

Pregled

Jaka alkoholna pića proizvode se u svim državama EU-a, za domaću potrošnju i za izvoz. Ukupno 44 kategorije jakih alkoholnih pića uređene na razini EU-a (npr. rum, viski, vinjak, votka) i otprilike 250 oznaka zemljopisnog podrijetla (npr. Rum da Madeira, Irish Whiskey, Cognac, Polska Wódka) jasno pokazuju da je taj sektor duboko ukorijenjen u europsku kulturu i tradiciju.

U 2021. izvezeno je jakih alkoholnih pića u vrijednosti od 8,4 milijarda eura, što znači da u pozitivnoj trgovinskoj bilanci EU-a jaka alkoholna pića sudjeluju s više od 5 milijardi eura. Ona donesu otprilike 46,8 milijarde eura u obliku poreza i carina u državama članicama (1/3 proračuna EU-a), a njihova proizvodnja i prodaja osigurava oko 1,2 milijuna izravnih radnih mjesta.

Politike

EU ne podupire proizvodnju jakih alkoholnih pića, ali pruža zajednički zakonodavni okvir za proizvodnju i označavanje te za zaštitu zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića.

Pravne osnove

Odredbe o proizvodnji i označivanju jakih alkoholnih pića utvrđene su u Uredbi (EU) 2019/787. Tom uredbom utvrđena je definicija „jakog alkoholnog pića” i 44 kategorije jakih alkoholnih pića koje su odobrene u EU-u te detaljna pravila za njihovu proizvodnju, opis, prezentaciju i označivanje.

Nadalje, njome su utvrđeni uvjeti pod kojima se pravni nazivi dopušteni u okviru pojedine kategorije ili oznake zemljopisnog podrijetla mogu upotrebljavati kad se jaka alkoholna pića kombiniraju s drugim prehrambenim proizvodima. Konačno, njome je utvrđena vrsta alkohola koja se može koristiti u proizvodnji žestokih pića i drugih alkoholnih pića koja se proizvode i prodaju u EU.

Komisija je nedavno objavila smjernice o označivanju jakih alkoholnih pića, u kojima su objašnjena sva pravila kojih se subjekti u poslovanju s hranom moraju pridržavati kako bi ispravno informirali potrošače o sadržaju proizvoda koji je alkoholno piće ili koji sadržava alkoholna pića.

Važeća pravila o oznakama zemljopisnog podrijetla u sektoru jakih alkoholnih pića također su utvrđena Uredbom (EU) 2019/787 te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/1235 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1236.

Javni registri za jaka alkoholna pića

Prvi javni registar sadržava podatke za kontakt tijela koja nadziru procese starenja jakih alkoholnih pića. Njihovo objavljivanje propisano je zakonodavstvom EU-a.

Drugi javni registar sadržava podatke za kontakt tijela nadležnih za ostale kontrole propisane Uredbom o jakim alkoholnim pićima (EU) 2019/787.

Oba registra imaju za cilj informiranje dionikâ u EU-u i izvan EU-a.

29 RUJAN 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Preuzimanje
29 RUJAN 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Preuzimanje

Odbori

Različiti odbori, koji se sastoje od predstavnika vlada, a predsjeda im predstavnik Europske komisije, redovito se sastaju kako bi se Komisijina dužnost donošenja provedbenih akata izvršavala pod nadzorom država članica EU-a.

Odbor i stručna skupina za jaka alkoholna pića razgovaraju o pitanjima kao što su kretanje cijena na tržištu, proizvodnja te trgovina u državama članicama EU-a i trećim zemljama.

Skupina za građanski dijalog o jakim alkoholnim pićima pomaže Europskoj komisiji da održava redoviti dijalog sa svim zainteresiranima o svim pitanjima koja se odnose na sektor jakih alkoholnih pića.