Skip to main content
Agriculture and rural development

Spiritus

Detaljeret information om handel med spiritus, geografiske betegnelser, retsgrundlag og udvalg. 

Oversigt

Spiritus fremstilles i alle EU-lande, både til indenlandsk forbrug og til eksport. At der er hele 44 spirituskategorier, der reguleres på EU-plan (f.eks. rom, whisky, brandy og vodka), og ca. 250 geografiske betegnelser (f.eks. Madeira Rum, Irish Whiskey, Cognac og Polska Wódka), er et klart tegn på, at sektoren er dybt forankret i den europæiske kultur og tradition.

Med en eksport på 8,4 milliarder euro i 2021 bidrager spiritus med over 5 milliarder euro til den positive handelsbalance i EU. Branchen tegner sig for ca. 46,8 milliarder euro i punktafgifter og moms i EU (en tredjedel af EU-budgettet) og står bag 1,2 million direkte arbejdspladser inden for produktion og salg.

Politik

EU støtter ikke fremstilling af spiritus, men har en fælles lovramme for produktion og mærkning samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus.

Retsgrundlag

Bestemmelserne om produktion og mærkning af spiritus findes i forordning (EU) 2019/787. De angiver definitionen af "spiritus" og af de 44 kategorier af spiritus, der er tilladt i EU, og beskriver de detaljerede regler for produktion, beskrivelse, præsentation og mærkning.

Derudover angiver de, under hvilke betingelser de tilladte spiritusnavne i hver enkelt kategori og inden for de enkelte geografiske betegnelser må benyttes, når spiritus kombineres med fødevarer. Endelig angiver de, hvilken type alkohol der må anvendes til fremstilling af spiritus og andre alkoholiske drikkevarer, som produceres og sælges i EU.

Kommissionen har for nylig offentliggjort retningslinjer for mærkning af spiritus, som forklarer alle de regler, fødevarevirksomhederne skal overholde for at informere forbrugerne korrekt om indholdet af produkter, der er spiritus eller indeholder spiritus.

De øvrige regler for geografiske betegnelser i spiritussektoren står i forordning (EU) 787/2019, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1235 og i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1236.

Offentlige registre vedrørende spiritus

Det første offentlige register indeholder kontaktoplysninger for de organer, som fører tilsyn med lagringen af spiritus. Registret føres som krævet i EU-lovgivningen.

Det andet offentlige register indeholder kontaktoplysninger for de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for den øvrige kontrol, som kræves i henhold til spiritusforordningen (EU) 2019/787.

Formålet med begge registre er at orientere interessenter både i og uden for EU.

29 SEPTEMBER 2022
Public register of bodies supervising ageing processes of spirit drinks
English
(928.96 KB - PDF)
Download
29 SEPTEMBER 2022
Public register of competent authorities ensuring compliance with Regulation (EU) 2019/787
English
(951.7 KB - PDF)
Download

Udvalg

Forskellige udvalg bestående af regeringsrepræsentanter og med en repræsentant for Kommissionen som formand mødes regelmæssigt for at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter udøves under EU-landenes kontrol.

Udvalget og ekspertgruppen for spiritus drøfter emner som udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og lande uden for EU.

Gruppen for civil dialog om spiritus bistår Kommissionen med at regelmæssig kontakt med interessenterne om alle spørgsmål vedrørende spiritusbranchen.