Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Aromatiserat vin

Läs om klassificering, politik, rättslig grund och kommittéer för aromatiserat vin i EU. 

Bakgrund

Aromatiserade viner är alkoholhaltiga drycker som framställs genom att man tillsätter aromer eller andra ingredienser till vinet, som druvmust och/eller alkohol, färgämnen och socker. I EU-lagstiftningen delas de in i tre huvudkategorier:

  • Aromatiserat vin (t.ex. vermouth)
  • Aromatiserad vinbaserad dryck (t.ex. sangria och glühwein)
  • Aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

Aromatiserade vinprodukter är en traditionell produkt i vissa EU-länder, till exempel Italien, Tyskland, Kroatien, Spanien och Frankrike. Vissa av dessa länder har begärt att få registrera och skydda följande geografiska beteckningar: Vermouth di Torino, Nürnberger Glühwein, Thüringer Glühwein, Samoborski bermet och Vino Naranja del Condado de Huelva.

Läs mer

Kvalitetsordningar och geografiska beteckningar

Politik

EU stöder inte produktionen av aromatiserade vinprodukter, men de stöds indirekt genom de nationella stödprogrammen inom vinsektorn.

EU har ett gemensamt regelverk för produktion, märkning och skydd av geografiska beteckningar för dessa produkter. Det finns också planer på att inkludera aromatiserade vinprodukter i Observatoriet för vinmarknadens verksamhet. På det sättet skulle man skapa mer öppenhet genom att samla in och sprida marknadsuppgifter och korttidsanalyser.

Läs mer

EU:s vinsektor

Rättslig grund

EU-förordning 251/2014 innehåller regler om definition, beskrivning, presentation och märkning av aromatiserade vinprodukter och vilka specifika kategorier som är tillåtna i EU. Här finns också regler för registrering och skydd av geografisk beteckning för aromatiserat vin.

EU-förordning 2017/670 innehåller regler om produktionsprocesser vid framställning av aromatiserade vinprodukter.

Kommittéer

För att se till att EU-kommissionens ansvar för att anta genomförandeförordningar och delegerade akter sker under EU-ländernas kontroll får kommissionen hjälp av flera kommittéer och expertgrupper (som består av företrädare för EU-länderna med en företrädare för kommissionen som ordförande).

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket träffas regelbundet för att diskutera utvecklingen av marknadspriser och produktionen och handeln i och utanför EU. Frågor om aromatiserade vinprodukter diskuteras i kommittén och i expertgrupper om vin.

Gruppen för civil dialog om vin hjälper kommissionen att föra en regelbunden dialog med berörda parter om alla frågor som rör vin och aromatiserade vinprodukter.