Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Aromatizirano vino

Informacije o klasifikaciji, politiki, pravni podlagi in odborih v povezavi z aromatiziranim vinom. 

Pregled

Aromatizirani vinski proizvodi so alkoholne pijače, ki se proizvajajo z dodajanjem arom ter drugih sestavin, denimo grozdnega mošta in/ali alkohola, barv in sladkorjev, nekaterim vinskim proizvodom. V Evropski uniji so razvrščeni v tri glavne kategorije:

  • aromatizirana vina (npr. vermut)
  • aromatizirane pijače na osnovi vina (npr. Sangria in Glühwein)
  • aromatizirani koktajli iz vinskih proizvodov

Aromatizirani vinski proizvodi so tradicionalni v nekaterih državah EU, denimo Italiji, Nemčiji, Hrvaški, Španiji in Franciji. Nekatere od teh držav EU so zaprosile za registracijo in zaščito naslednjih geografskih označb: Vermouth di Torino, Nürnberger Glühwein, Thüringer Glühwein, Samoborski bermet ter Vino Naranja del Condado de Huelva.

Sorodne informacije

Sheme kakovosti in geografske označbe

Politika

EU ne podpira proizvodnje aromatiziranih vinskih proizvodov, vendar ti posredno prejemajo podporo nacionalnih programov.

EU zagotavlja skupni zakonodajni okvir za njihovo proizvodnjo in označevanje ter zaščito geografskih označb. Aromatizirani vinski proizvodi bodo predvidoma vključeni v dejavnosti opazovalnice EU za trg vina, kar bo omogočilo večjo preglednost s pravočasnim zbiranjem in razširjanjem tržnih podatkov ter kratkoročnih analiz.

Sorodne informacije

Sektor vina v EU

Pravna podlaga

Uredba EU 251/2014 – določa pravila za proizvodnjo in označevanje aromatiziranih vinskih proizvodov, opredeli vinske proizvode in posebne kategorije, ki so dovoljene v EU, ter navede podrobna pravila za njihovo proizvodnjo, opis, predstavitev in označevanje. Določi tudi določbe za registracijo in zaščito geografskih geografskih označb za aromatizirane vinske proizvode.

Delegirana uredba EU 2017/670 – določa dovoljene proizvodne postopke za pridobivanje aromatiziranih vinskih proizvodov.

Odbori

Da lahko Evropska komisija svojo odgovornost za sprejemanje izvedbenih in delegiranih aktov izvaja pod nadzorom držav EU, ji pomagajo različni odbori in skupine strokovnjakov, ki jih sestavljajo predstavniki vlad držav in jim predseduje predstavnik Komisije.

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov na rednih srečanjih razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja in trgovina v EU in zunaj nje. O vprašanjih, povezanih z aromatiziranimi vinskimi proizvodi, razpravljata odbor in skupina strokovnjakov za vino.

Skupina za civilni dialog za vino pomaga Evropski komisiji pri vzdrževanju rednega dialoga z deležniki o vseh zadevah, povezanih z vinom in aromatiziranimi vinskimi proizvodi.