Skip to main content
Agriculture and rural development

Maustetut viinit

Tietoa EU:n maustettuihin viineihin liittyvästä luokittelusta, toimintapolitiikasta, oikeusperustasta ja komiteoista.

Yleiskatsaus

Maustetut viinituotteet ovat alkoholijuomia, jotka on valmistettu lisäämällä tiettyihin viinituotteisiin makuaineita ja muita ainesosia, kuten rypälemehua ja/tai alkoholia, väriaineita ja sokereita. Euroopan unionissa ne jaetaan kolmeen pääluokkaan:

  • maustetut viinit (esimerkiksi vermutti)
  • maustetut viinipohjaiset juomat (esimerkiksi sangria ja Glühwein)
  • maustetut viinistä valmistetut juomasekoitukset

Maustetuilla viinituotteilla on pitkät perinteet esimerkiksi Italiassa, Saksassa, Kroatiassa, Espanjassa ja Ranskassa sekä joissakin muissa EU-maissa. Muutamat EU-maat ovatkin pyytäneet, että seuraavat maantieteelliset merkinnät rekisteröitäisiin ja suojattaisiin: Vermouth di Torino, Nürnberger Glühwein, Thüringer Glühwein, Samoborski bermet ja Vino Naranja del Condado de Huelva.

Lisätietoa

Tietoa laatujärjestelmistä ja maantieteellisistä merkinnöistä

Maustettuja viinituotteita koskeva EU:n toimintapolitiikka

EU ei tue maustettujen viinituotteiden valmistusta, mutta ala hyötyy epäsuorasti viinialan kansallisista tukiohjelmista.

EU:n vahvistama yhteinen lainsäädäntökehys kuitenkin koskee myös maustettujen viinituotteiden valmistusta, merkintöjä ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä. Lisäksi EU:n viinimarkkinoiden seurantakeskuksen on tarkoitus alkaa seurata myös maustettujen viinituotteiden markkinoita. Tähän kuuluu niitä koskevan ajantasaisen tiedon ja lyhyen aikavälin analyysien koostaminen ja niistä tiedottaminen, millä lisätään alan avoimuutta.

Lisätietoa

EU:n viinimarkkinat

Oikeusperustat

Asetuksessa (EU) 251/2014 vahvistetaan maustettujen viinituotteiden tuotantoa ja merkintöjä koskevat säännöt ja maustetun viinituotteen määritelmä sekä määritetään EU:ssa sallitut tuoteryhmät ja tarkat säännöt niiden tuotannolle, kuvaukselle, esittelylle ja merkinnöille. Lisäksi siinä säädetään maustettujen viinituotteiden maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnistä ja suojasta.

Delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/670 vahvistetaan maustettujen viinituotteiden sallitut valmistusmenetelmät.

Komiteat

Jotta voidaan varmistaa, että Euroopan komission vastuulla oleva täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten hyväksyminen tapahtuu EU-maiden valvonnassa, komission yhteydessä toimii useita komissiota avustavia komiteoita ja asiantuntijaryhmiä. Ne koostuvat hallitusten edustajista ja niiden puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea kokoontuu säännöllisesti käsittelemään muun muassa markkinahintojen kehitystä, tuotantoa ja kauppaa EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa maissa. Maustettuihin viinituotteisiin liittyviä asioita käsitellään viinialan komiteassa ja asiantuntijaryhmässä.

Viinialan kansalaisvuoropuheluryhmän avulla Euroopan komissio käy jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa kaikista viineihin ja maustettuihin viinituotteisiin liittyvistä asioista.