Skip to main content
Agriculture and rural development

Aromatizuotas vynas

Informacija apie ES aromatizuoto vyno klasifikavimą, politiką, teisinį pagrindą ir susijusius komitetus. 

Apžvalga

Aromatizuoti vyno produktai yra alkoholiniai gėrimai, gaminami į tam tikrus vyno produktus pridedant kvapiųjų medžiagų, taip pat kitų ingredientų, pavyzdžiui, vynuogių misos ir (arba) alkoholio, dažiklių bei cukraus. Europos Sąjungoje jie skirstomi į tris pagrindines kategorijas:

  • aromatizuotus vynus (pvz., vermutai),
  • aromatizuotus vyno gėrimus (pvz., „Sangria“ ir „Glühwein“),
  • aromatizuotus vyno produktų kokteilius.

Aromatizuoti vyno produktai tradiciškai labai populiarūs kai kuriose ES šalyse, pavyzdžiui, Italijoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje. Kai kurios iš šių ES šalių paprašė registruoti ir saugoti šias geografines nuorodas: „Vermouth di Torino“, „Nürnberger Glühwein“, „Thüringer Glühwein“, „Samoborski bermet“ ir „Vino Naranja del Condado de Huelva“.

Susijusi informacija

Išsamiau apie kokybės sistemas, taip pat geografinės nuorodos

Politika

ES neteikia paramos aromatizuotų vyno produktų gamybai, tačiau šie produktai gauna netiesioginę paramą pagal nacionalines vyno sektoriuje vykdomas paramos programas.

ES nustato bendrą teisės aktų sistemą, kuria reglamentuojama jų gamyba, ženklinimas ir geografinių nuorodų apsauga. Be to, į ES vyno rinkos stebėjimo centro veiklą numatoma įtraukti su aromatizuotais vyno produktais susijusius klausimus, kad laiku renkant bei platinant rinkos duomenis ir atliekant trumpojo laikotarpio analizę būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą.

Susijusi informacija

ES vyno rinkos sektorius

Teisinis pagrindas

Reglamentu (ES) Nr. 251/2014 nustatomos aromatizuotų vyno produktų gamybos ir ženklinimo taisyklės ir apibrėžiama, kas yra aromatizuoti vyno produktai, nurodomos konkrečios ES leidžiamos kategorijos ir išdėstomos išsamios jų gamybos, aprašymo, pateikimo ir ženklinimo taisyklės. Jame taip pat įtvirtinamos aromatizuotų vyno produktų geografinių nuorodų registravimo ir apsaugos nuostatos.

Deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/670 nustatyti leidžiami aromatizuotų vyno produktų gamybos procesai.

Komitetai

Siekiant užtikrinti, kad Europos Komisijos atsakomybė už įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų priėmimą būtų vykdoma kontroliuojant ES šalims, Europos Komisijai padeda įvairūs iš vyriausybių atstovų sudaryti komitetai ir ekspertų grupės, kuriems pirmininkauja Europos Komisijos atstovas.

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai susitinka, kad aptartų tokių sričių kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse klausimus. Su aromatizuotais vyno produktais susiję klausimai svarstomi vyno sektoriaus klausimams skirtame komitete ir ekspertų grupėje.

Pilietinio dialogo vyno klausimais grupės paskirtis – padėti Europos Komisijai palaikyti nuolatinį dialogą su suinteresuotaisiais subjektais visais su vynu ir aromatizuotais vyno produktais susijusiais klausimais.