Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Vin aromatizat

Informații privind clasificarea, politicile, temeiurile juridice și comitetele a căror activitate este legată de vinul aromatizat din UE.

Prezentare generală

Produsele vitivinicole aromatizate sunt băuturi alcoolice obținute prin adăugând la anumite produse vitivinicole diverse arome, precum și alte ingrediente, cum ar fi mustul de struguri și/sau alcoolul, coloranții și zaharurile. În Uniunea Europeană, acestea sunt clasificate în trei categorii principale:

  • vinuri aromatizate (de exemplu, vermuturi),
  • băuturi aromatizate pe bază de vin (de exemplu, Sangria și Glühwein),
  • cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole.

Produsele vitivinicole aromatizate sunt foarte tradiționale în anumite țări din UE, de exemplu în Italia, Germania, Croația, Spania și Franța. Unele dintre aceste țări din UE au solicitat înregistrarea și protejarea următoarelor indicații geografice: Vermouth di Torino, Nürnberger Glühwein, Thüringer Glühwein, Samoborski bermet și Vino Naranja del Condado de Huelva.

Informații pe aceeași temă

Sistemele de calitate și indicațiile geografice, pe scurt

Politica

UE nu sprijină producția de produse vitivinicole aromatizate, care beneficiază, totuși, în mod indirect de programele naționale de sprijin din sectorul vitivinicol.

UE oferă un cadru legislativ comun pentru fabricarea și etichetarea acestora, precum și pentru protejarea indicațiilor geografice. În plus, se preconizează includerea produselor vitivinicole aromatizate în activitățile Observatorului pieței vitivinicole din UE, asigurând astfel o mai mare transparență prin colectarea și diseminarea în timp util a datelor de piață și a analizelor pe termen scurt.

Informații pe aceeași temă

Sectorul pieței vitivinicole din UE

Temeiuri juridice

Regulamentul (UE) nr. 251/2014 – stabilește normele privind producția și etichetarea produselor vitivinicole aromatizate și definește ce sunt acestea, identifică categoriile specifice permise în UE și descrie normele detaliate privind fabricarea, descrierea, prezentarea și etichetarea lor. De asemenea, regulamentul stabilește dispozițiile privind înregistrarea și protejarea indicațiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate.

Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/670 – stabilește procesele de producție autorizate pentru obținerea de produse vitivinicole aromatizate.

Comitete

Pentru a garanta că responsabilitatea Comisiei Europene pentru adoptarea actelor de punere în aplicare și a actelor delegate este exercitată sub controlul țărilor UE, aceasta este asistată de diferite comitete și grupuri de experți compuse compus din reprezentanți ai guvernelor și prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene.

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta despre domenii cum ar fi evoluția prețurilor pieței, producția și comerțul în UE și în țările din afara ei. Subiectele legate de produsele vitivinicole aromatizate sunt discutate în cadrul comitetului și al grupului de experți privind vinul.

Grupul de dialog civil pentru vin are rolul de a asista Comisia Europeană în menținerea unui dialog periodic cu părțile interesate cu privire la toate aspectele legate de vin și de produsele vitivinicole aromatizate.

Noutăți