Skip to main content
Agriculture and rural development

Aromás (ízesített) bor

Az uniós aromás borok kategorizálása, jogalapja, továbbá az ilyen borokkal foglalkozó szakpolitikai intézkedések és bizottságok 

Áttekintés

Az aromás bor olyan alkoholtartalmú ital, amely valamilyen borászati termékből, továbbá aromaanyagokból és más összetevőkből (mustból és/vagy alkoholból, színezékből és cukorból) áll. Az aromás borok az Európai Unióban három fő kategóriába sorolhatók:

  • aromás borok (pl. vermut),
  • aromás, boralapú italok (pl. Sangria, Glühwein),
  • ízesített boralapú koktélok.

Az aromás boroknak egyes uniós tagállamokban (Olaszországban, Németországban, Horvátországban, Spanyolországban és Franciaországban stb.) nagy hagyományai vannak. E tagállamok némelyike kérelmet nyújtott be az alábbi földrajzi jelzések regisztrációja és védelme iránt: Vermouth di Torino, Nürnberger Glühwein, Thüringer Glühwein, Samoborski bermet és Vino Naranja del Condado de Huelva.

Kapcsolódó információk

A minőségrendszerek ismertetése és a földrajzi jelzések

Szakpolitika

Az EU nem támogatja az aromás borászati termékek előállítását, amire azonban közvetetten vonatkoznak az egyes országok borágazatot támogató programjai.

Az EU közös jogszabályi keretet hozott létre, amely szabályozza e termékek előállítását és címkézését, valamint a földrajzi árujelzők védelmét. Tervezi továbbá, hogy az uniós borpiaci megfigyelőközpont tevékenységeit kiterjeszti az aromás borászati termékekre is, hogy a piaci adatok gyűjtésével és közzétételével az ágazat átláthatóbb legyen, és hogy kellő időpontokban rövid távú elemzések lássanak napvilágot.

Kapcsolódó információk

Az EU borpiaca

Jogalap

251/2014/EU rendelet – rögzíti az ízesített borászati termékek (aromás borok) előállítására és címkézésére vonatkozó szabályokat, az aromás borok definícióját, az Unióban engedélyezett konkrét kategóriákat, valamint részletes szabályokat határoz meg az előállításra, a megjelölésre, a kiszerelésre és a címkézésre vonatkozóan. Rendelkezik továbbá az ízesített borászati termékek földrajzi árujelzőinek regisztrálásáról és oltalmáról.

(EU) 2017/670 felhatalmazáson alapuló rendelet – rögzíti az ízesített borászati termékek előállítására engedélyezett eljárásokat.

Bizottságok

Annak érdekében, hogy az Európai Bizottság a végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörét az uniós országok ellenőrzése alatt gyakorolja, e munkájában számos bizottság és szakértői csoport támogatja – ezek kormányzati képviselőkből állnak, és az Európai Bizottság egy-egy képviselőjének elnökletével működnek. Feladatuk, hogy segítsék az Európai Bizottságot.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság rendszeresen ülésezik, hogy megvitasson olyan kérdéseket, mint a piaci árak alakulása, a termelés, valamint az Unión belüli és a nem uniós országokkal folytatott kereskedelem. Az aromás borokkal kapcsolatos témák a borral foglalkozó bizottság és szakértői csoport napirendjére kerülnek fel.

A borokról folytatott civil párbeszédben részt vevő csoport segíteni hivatott az Európai Bizottságnak abban, hogy rendszeres párbeszédet folytasson az érintettekkel a borokkal és az aromás borokkal kapcsolatos témákban.