Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Aromatizované víno

Informácie o klasifikácii, politike, právnych základoch a výboroch, ktoré sa týkajú aromatizovaného vína z krajín EÚ. 

Prehľad

Aromatizované vínne výrobky sú alkoholické nápoje, ktoré sa vyrábajú pridávaním aróm do určitých vínnych výrobkov ako aj ďalších prísad, akými sú hroznový mušt a/alebo alkohol, farbivá a cukry. V Európskej únii sa rozdeľujú do troch hlavných kategórií:

  • aromatizované vína (napr. vermút),
  • aromatizované nápoje na báze vína (napr. Sangria a Glühwein),
  • aromatizované koktaily z vínnych výrobkov.

Aromatizované vínne výrobky sú tradičnými nápojmi v určitých krajinách EÚ, napríklad v Taliansku, Nemecku, Chorvátsku, Španielsku a vo Francúzsku. Niektoré z týchto krajín EÚ požiadali o registráciu a ochranu nasledujúcich zemepisných označení: Vermouth di Torino, Nürnberger Glühwein, Thüringer Glühwein, Samoborski bermet a Vino Naranja del Condado de Huelva.

Súvisiace informácie

Vysvetlenie systémov kvality a zemepisných označení

Politika

EÚ nepodporuje výrobu aromatizovaných vínnych výrobkov, tie však nepriamo ťažia z národných podporných programov vo vinárskom sektore.

EÚ poskytuje jednotný legislatívny rámec pre ich výrobu a označovanie a pre ochranu zemepisných označení. Okrem toho sa plánuje zahrnutie aromatizovaných vínnych výrobkov do aktivít Strediska pre monitorovanie trhu s vínom, čo umožňuje väčšiu transparentnosť vďaka včasnému zberu a šíreniu trhových údajov a krátkodobých analýz.

Súvisiace informácie

Sektor trhu s vínom v EÚ

Právne základy

Nariadenie EÚ 251/2014 – stanovuje pravidlá výroby a označovania aromatizovaných vínnych výrobkov a vymedzuje, čo patrí medzi aromatizované vínne výrobky, určuje konkrétne dovolené kategórie v rámci EÚ a stanovuje podrobné pravidlá ich výroby, popisu, prezentácie a označovania. Rovnako obsahuje ustanovenia o registrácii a ochrane zemepisného označenia aromatizovaných vínnych výrobkov.

Delegované nariadenie EÚ 2017/670 – stanovuje povolené výrobné postupy na získavanie aromatizovaných vínnych výrobkov.

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby výkon zodpovednosti Európskej komisie prijímať vykonávacie a delegované akty podliehal kontrole krajín EÚ, pomáhajú Európskej komisii výbory a skupiny odborníkov, ktoré pozostávajú zo štátnych zástupcov a predsedá im zástupca Európskej komisie.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva a rokuje o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ. O témach týkajúcich sa aromatizovaných vínnych výrobkov sa diskutuje v rámci výboru a skupín odborníkov na víno.

Skupina pre občiansky dialóg o vinárstve pomáha Európskej komisii viesť pravidelný dialóg so zúčastnenými stranami o všetkých otázkach týkajúcich sa vína a aromatizovaných vínnych výrobkov.

Aktuálne informácie