Skip to main content
Agriculture and rural development

Aromatiseeritud vein

Teave ELi aromatiseeritud veini klassifitseerimise, seotud poliitika, õiguslike aluste ja komiteede kohta. 

Ülevaade

Aromatiseeritud veinitooted on alkohoolsed joogid, mis on toodetud lõhna- ja maitseainete ning muude koostisosade (nt viinamarjavirre ja/või alkohol, värvained ja suhkrud) lisamisega teatavatele veinitoodetele. Euroopa Liidus on need liigitatud kolme põhikategooriasse:

  • aromatiseeritud veinid (nt vermut),
  • aromatiseeritud veinijoogid (nt sangria ja Glühwein),
  • aromatiseeritud veinikokteilid.

Aromatiseeritud veinitooted on teatavates ELi riikides (nt Itaalias, Saksamaal, Horvaatias, Hispaanias ja Prantsusmaal) väga traditsioonilised. Mõned neist ELi riikidest on taotlenud järgmiste geograafiliste tähiste registreerimist ja kaitset: Vermouth di Torino, Nürnberger Glühwein, Thüringer Glühwein, Samoborski bermet ja Vino Naranja del Condado de Huelva.

Lisateave

Kvaliteedikavad lahtiseletatuna ja geograafilised tähised

Poliitika

EL ei toeta aromatiseeritud veinitoodete tootmist, kuid seda toetatakse siiski kaudselt veinisektori riiklikest toetusprogrammidest.

EL näeb ette ühise õigusraamistiku nende toodete tootmise ja märgistamise ning nende geograafiliste tähiste kaitse jaoks. Lisaks on kavas kaasata aromatiseeritud veinitooted ELi veinituru vaatlusrühma tegevusse, võimaldades seeläbi suuremat läbipaistvust õigeaegse turuandmete kogumise ja levitamise ning lühiajalise analüüsi kaudu.

Lisateave

ELi veiniturusektor

Õiguslik alus

Määrus (EL) nr 251/2014 – milles sätestatakse eeskirjad aromatiseeritud veinitoodete tootmise ja märgistamise kohta, määratletakse aromatiseeritud veinitooted, tehakse kindlaks ELis lubatud konkreetsed kategooriad ning sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nende tootmise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise kohta. Samuti kehtestatakse selles aromatiseeritud veinitoodete geograafiliste tähiste registreerimist ja kaitset käsitlevad sätted.

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/670 – milles sätestatakse aromatiseeritud veinitoodete lubatud valmistamisprotsessid.

Komiteed

Tagamaks, et Euroopa Komisjon vastutab rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise eest ELi riikide kontrolli all, abistavad Euroopa Komisjoni erinevad komiteed ja eksperdirühmad, mis koosnevad valitsuste esindajatest ja mida juhib Euroopa Komisjoni esindaja.

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtub korrapäraselt, et arutada selliseid küsimusi nagu turuhindade areng, tootmine ja kaubandus ELis ja kolmandates riikides. Aromatiseeritud veinitoodetega seotud teemasid arutatakse asjaomases komitees ja veinivaldkonna eksperdirühmas.

Kodanikuühiskonnaga veinialast dialoogi pidava rühma ülesanne on abistada Euroopa Komisjoni korrapärase dialoogi pidamisel sidusrühmadega kõigis veini ja aromatiseeritud veinitoodetega seotud küsimustes.