Skip to main content
Agriculture and rural development

Aromatizované víno

Informace o klasifikaci, politice, právních základech a výborech týkajících se aromatizovaného vína z EU.

Přehled

Aromatizované vinné výrobky jsou alkoholické nápoje vyrobené přidáním látek určených k aromatizaci do některých vinných výrobků, jakož i dalších složek, jako je hroznový mošt a/nebo alkohol, barviva a cukry. V Evropské unii se dělí do tří hlavních kategorií:

  • aromatizovaná vína (např. vermut)
  • aromatizované vinné nápoje (např. sangria a Glühwein)
  • aromatizované vinné koktejly.

V některých zemích EU mají aromatizované vinné výrobky dlouhou tradici, například v Itálii, Německu, Chorvatsku, Španělsku a Francii. Proto některé z nich požádaly o registraci a ochranu těchto zeměpisných označení: Vermouth di Torino, Nürnberger Glühwein, Thüringer Glühwein, Samoborski bermet a Vino Naranja del Condado de Huelva.

Související informace

Přehled režimů jakosti a zeměpisných označení

Strategie

Unie výrobu aromatizovaných vinných výrobků nepodporuje, tyto výrobky však nepřímo čerpají podporu z vnitrostátních programů v odvětví vína.

EU stanoví společný legislativní rámec, pokud jde o jejich výrobu, označování a ochranu zeměpisných označení. Kromě toho se předpokládá, že informace o těchto výrobcích budou zpracovávány střediskem pro sledování trhu s vínem EU, což přispěje k vyšší transparentnosti prostřednictvím včasného shromažďování a šíření tržních údajů a krátkodobých analýz.

Související informace

Odvětví trhu s vínem v EU

Právní základ

Nařízení (EU) č. 251/2014 – stanoví pravidla produkce a označování aromatizovaných vinných výrobků a definuje, co se pod aromatizovanými víny rozumí, určuje konkrétní kategorie těchto výrobků povolené v EU a uvádí prováděcí pravidla jejich výroby, popisu, obchodní úpravy a označování. Rovněž obsahuje ustanovení týkající se registrace a ochrany zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/670 – stanoví povolené výrobní postupy pro získávání aromatizovaných vinných výrobků.

Výbory

S cílem zajistit, aby Evropská komise přijímala prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci pod dohledem zemí EU, jsou Komisi nápomocny různé výbory a skupiny odborníků, které jsou složeny ze zástupců vlád členských států a jimž předsedá zástupce Evropské komise.

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů se pravidelně schází, aby projednal oblasti, jako je vývoj tržních cen, výroba a obchod v EU a třetích zemích. Otázky týkající se aromatizovaných vinných výrobků jsou projednávány v tomto výboru a v odborné skupině pro víno.

Skupina pro občanský dialog o víně je nápomocna Evropské komisi při udržování pravidelného dialogu se zúčastněnými stranami o všech záležitostech týkajících se vína a aromatizovaných vinných výrobků.