Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Ароматизирано вино

Информация относно класификацията, политиката, правните основания и комитетите по въпросите на ароматизираните лозаро-винарски продукти в ЕС. 

Общ преглед

Ароматизираните лозаро-винарски продукти са алкохолни напитки, произведени чрез добавянето на ароматизанти към някои лозаро-винарски продукти, както и на други съставки, като например гроздова мъст и/или алкохол, оцветители и захари. В Европейския съюз те са класифицирани в три основни категории:

  • ароматизирани вина (напр. вермут),
  • ароматизирани напитки на винена основа (напр. sangria и Glühwein),
  • ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти.

Ароматизираните лозаро-винарски продукти са много традиционни в някои страни от ЕС, като например в Италия, Германия, Хърватия, Испания и Франция. Някои от тези държави от ЕС поискаха регистрацията и защитата на следните географски указания: Vermouth di Torino, Nürnberger Glühwein, Thüringer Glühwein, Samoborski bermet и Vino Naranja del Condado de Huelva.

Информация по темата

Информация за схемите за качество и географски указания

Политика

ЕС не подкрепя производството на ароматизирани лозаро-винарски продукти, които обаче се ползват непряко от подкрепа в рамките на националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

ЕС предвижда обща законодателна рамка по отношение на тяхното производство и етикетиране и за защитата на географските указания. Освен това се предвижда ароматизираните лозаро-винарски продукти да бъдат включени в дейностите на обсерваторията на ЕС за пазара на вино, като по този начин ще се осигури по-голяма прозрачност чрез навременното събиране и разпространяване на пазарни данни и извършване на краткосрочни анализи.

Информация по темата

Лозаро-винарски сектор в ЕС

Правни основания

С Регламент (ЕС) № 251/2014 се установяват правилата за производството и етикетирането на ароматизираните лозаро-винарски продукти, формулира се определение какво представляват те и се посочват допустимите в ЕС специфични категории, както и подробните правила за тяхното производство, описание, представяне и етикетиране. Регламентът също така съдържа разпоредбите за регистрацията и защитата на географските указания за ароматизираните лозаро-винарски продукти.

В Делегиран регламент (ЕС) 2017/670 се посочват разрешените производствени процеси за получаване на ароматизирани лозаро-винарски продукти.

Комитети

За да се гарантира, че Европейската комисия изпълнява своята отговорност за приемане на актове за изпълнение и делегирани актове под контрола на държавите от ЕС, нейната дейност се подпомага от различни комитети и експертни групи, съставени от представители на правителствата на държавите членки и председателствани от представител на Европейската комисия.

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари заседава редовно, за да обсъжда въпроси като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него. Теми, свързани с ароматизираните лозаро-винарски продукти, се обсъждат в рамките на комитета и от експертната група по вината.

Ролята на групата за граждански диалог по въпросите на виното е да подпомага Европейската комисия при поддържането на редовен диалог със заинтересованите страни по всички въпроси, свързани с лозаро-винарските продукти и ароматизираните лозаро-винарски продукти.

Новини