Skip to main content
Agriculture and rural development

Aromatizēti vīni

Informācija par klasifikāciju, rīcībpolitiku, juridisko pamatu un komitejām saistībā ar ES aromatizētā vīna jautājumiem.

Pārskats

Aromatizēti vīna produkti ir alkoholiskie dzērieni, ko ražo, dažiem vīna produktiem pievienojot aromatizētājus, kā arī citas sastāvdaļas, piemēram, vīnogu misu un/vai spirtu, krāsvielas un cukurus. Eiropas Savienībā šos produktus iedala trīs galvenajās kategorijās:

  • aromatizēti vīni (piemēram, vermuts),
  • aromatizēti vīna dzērieni (piemēram, “Sangria” un “Glühwein”),
  • aromatizēti vīna kokteiļi.

Vairākās ES valstīs, piemēram, Itālijā, Vācijā, Horvātijā, Spānijā un Francijā, aromatizētiem vīna produktiem ir senas tradīcijas. Dažas no šīm ES valstīm ir lūgušas reģistrēt un aizsargāt šādas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes: “Vermouth di Torino”, “Nürnberger Glühwein”, “Thüringer Glühwein”, “Samoborski bermet” un “Vino Naranja del Condado de Huelva”.

Saistīta informācija

Īsumā par kvalitātes shēmām; ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Rīcībpolitika

Aromatizētu vīna produktu ražošana ES atbalstu nesaņem, taču tā netieši gūst labumu no valsts atbalsta programmām, ko īsteno vīna nozarē.

ES nodrošina vienotu tiesisko regulējumu, kas reglamentē šādu produktu ražošanu un marķēšanu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Turklāt aromatizētus vīna produktus ir paredzēts iekļaut ES vīna tirgus novērošanas centra darbības jomā, lai, laikus vācot un izplatot tirgus datus un sagatavojot īstermiņa analīzi, tiktu nodrošināta lielāka pārredzamība.

Saistīta informācija

ES vīna tirgus sektors

Juridiskais pamats

Regulā (ES) Nr. 251/2014 ir paredzēti noteikumi par aromatizētu vīna produktu ražošanu un marķēšanu, definēts, kas ir aromatizēti vīna produkti, noteiktas konkrētas ES atļautas kategorijas un izklāstīti detalizēti noteikumi par to ražošanu, aprakstu, noformējumu un marķējumu. Tajā izklāstīti arī noteikumi par aromatizētu vīna produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrāciju un aizsardzību.

Deleģētajā regulā (ES) 2017/670 ir noteikti ražošanas procesi, kurus atļauts izmantot aromatizētu vīna produktu ieguvei.

Komitejas

Lai Eiropas Komisijas atbildība par īstenošanas un deleģēto aktu pieņemšanu tiktu īstenota ES valstu kontrolē, Eiropas Komisijai palīdz dažādas komitejas un ekspertu grupas, kuru sastāvā ir valdību pārstāvji un kuras vada Eiropas Komisijas pārstāvis.

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja regulāri tiekas, lai apspriestu tādus jautājumus kā tirgus cenu, produkcijas un tirdzniecības dinamika ES un ārpussavienības valstīs. Komitejā un vīna ekspertu grupā tiek apspriesti ar aromatizētiem vīna produktiem saistīti temati.

Pilsoniskā dialoga grupa, kas nodarbojas ar vīna jautājumiem, palīdz uzturēt regulāru Eiropas Komisijas un ieinteresēto personu dialogu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar vīnu un aromatizētiem vīna produktiem.