Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Aromatiseret vin

Oplysninger om klassificering, politik, retsgrundlag og udvalg for og i forbindelse med aromatiseret vin i EU. 

Oversigt

Aromatiserede vinprodukter er alkoholholdige drikkevarer fremstillet ved tilsætning af aromaer til visse vinprodukter samt andre ingredienser, f.eks. druemost og/eller alkohol, farvestoffer og sukker. I Den Europæiske Union klassificeres de i tre hovedkategorier:

  • aromatiserede vine (f.eks. vermouth)
  • aromatiserede vinbaserede drikkevarer (f.eks. sangria og Glühwein)
  • aromatiserede cocktails af vinprodukter.

Aromatiserede vinprodukter er meget traditionelle i visse EU-lande, f.eks. i Italien, Tyskland, Kroatien, Spanien og Frankrig. Nogle af disse EU-lande har anmodet om registrering og beskyttelse af følgende geografiske betegnelser: Vermouth di Torino, Nürnberger Glühwein, Thüringer Glühwein, Samoborski bermet og Vino Naranja del Condado de Huelva.

Se også

Kvalitetsordninger kort fortalt og geografiske betegnelser

Politik

EU støtter ikke produktion af aromatiserede vinprodukter, som dog indirekte drager fordel af de nationale støtteprogrammer for vinsektoren.

EU fastlægger en fælles lovramme for deres produktion og mærkning og for beskyttelse af geografiske betegnelser. Desuden er der planer om at medtage aromatiserede vinprodukter i aktiviteterne i EU's observatorium for vinmarkedet og dermed muliggøre mere gennemsigtighed ved rettidigt at indsamle og formidle markedsdata og kortsigtede analyser.

Se også

EU's vinmarkedssektor

Retsgrundlag

Forordning (EU) nr. 251/2014 – fastsætter regler for produktion og mærkning af aromatiserede vinprodukter, definerer, hvad aromatiserede vinprodukter er, identificerer de specifikke kategorier, der er tilladt i EU, og fastsætter nærmere bestemmelser om deres produktion, beskrivelse, præsentation og mærkning. Den fastsætter også bestemmelser om registrering og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter.

Delegeret forordning (EU) 2017/670 – fastsætter de produktionsprocesser, der er godkendt til fremstilling af aromatiserede vinprodukter.

Udvalg

For at sikre, at Kommissionens ansvar for at vedtage gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter udøves under EU-landenes kontrol, bistår forskellige udvalg og ekspertgrupper (der består af regeringsrepræsentanter og har en repræsentant for Kommissionen som formand) Kommissionen.

Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter mødes regelmæssigt for at drøfte emner som f.eks. udviklingen i markedspriser, produktion og handel i EU og tredjelande. Emner vedrørende aromatiserede vinprodukter drøftes i udvalget og Ekspertgruppen vedrørende Vinspørgsmål.

Gruppen for civil dialog om vin bistår Kommissionen med at føre en regelmæssig dialog med interessenter om alle spørgsmål vedrørende vin og aromatiserede vinprodukter.