Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Комитети в областта на селското стопанство

Правно основание на комитетите и протоколи от заседания.

Комитетите са съставени от представители на държавите от ЕС и се председателстват от представител на Комисията. С тяхната дейност се гарантира, че Европейската комисия приема актове за изпълнение под контрола на държавите от ЕС. Правилата и общите принципи относно комитетите са определени в Регламент (ЕС) № 182/2011 относно комитологията.

 • Комитет по общата селскостопанска политика — основните правни актове и заседанията (включително дневният ред, обобщените протоколи, формулярите за гласуване и проектите на мерки/актове за изпълнение) могат да бъдат намерени чрез регистъра на комитологията.
 • Комитет за обща организация на селскостопанските пазари — основните правни актове и заседанията (включително дневният ред, обобщените протоколи, формулярите за гласуване и проектите на мерки/актове за изпълнение) могат да бъдат намерени чрез регистъра на комитологията.
 • Комитет по политиката за качество на селскостопанските продукти, виното и спиртните напитки — основните правни актове и заседанията (включително дневният ред, обобщените протоколи, формулярите за гласуване и проектите на мерки/актове за изпълнение) могат да бъдат намерени чрез регистъра на комитологията.
 • Комитет за биологичното производство — основните правни актове и заседанията (включително дневният ред, обобщените протоколи, формулярите за гласуване и проектите на мерки/актове за изпълнение) могат да бъдат намерени чрез регистъра на комитологията.
 • Комитет по земеделските фондове — основните правни актове и заседанията (включително дневният ред, обобщените протоколи, формулярите за гласуване и проектите на мерки/актове за изпълнение) могат да бъдат намерени чрез регистъра на комитологията.
 • Комитет за директните плащания — основните правни актове и заседанията (включително дневният ред, обобщените протоколи, формулярите за гласуване и проектите на мерки/актове за изпълнение) могат да бъдат намерени чрез регистъра на комитологията.
 • Комитет за мрежата за данни за устойчивостта на земеделските стопанства — основните правни актове и заседанията (включително дневният ред, обобщените протоколи, формулярите за гласуване и проектите на мерки/актове за изпълнение) могат да бъдат намерени чрез регистъра на комитологията.
 • Комитет за развитие на селските райони — основните правни актове и заседанията (включително дневният ред, обобщените протоколи, формулярите за гласуване и проектите на мерки/актове за изпълнение) могат да бъдат намерени чрез регистъра на комитологията.
 • Комитет по ароматизирани напитки на винена основа — основните правни актове и заседанията (включително дневният ред, обобщените протоколи, формулярите за гласуване и проектите на мерки/актове за изпълнение) могат да бъдат намерени чрез регистъра на комитологията.
 • Комитет за спиртните напитки — основните правни актове и заседанията (включително дневният ред, обобщените протоколи, формулярите за гласуване и проектите на мерки/актове за изпълнение) могат да бъдат намерени чрез регистъра на комитологията.
 • Комитет по опазване, характеризиране, събиране и използване на генетични ресурси в селското стопанство — основните правни актове и заседанията (включително дневният ред, обобщените протоколи, формулярите за гласуване и проектите на мерки/актове за изпълнение) могат да бъдат намерени чрез регистъра на комитологията.

Документи

18 MАРТ 2024 Г.
Privacy statement for meetings of agricultural committees

Новини