Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Комитети по селско стопанство

Правно основание на комитетите и протоколи от заседания.

Комитетите са съставени от представители на държавите от ЕС и се председателстват от представител на Комисията. С тяхната дейност се гарантира, че Европейската комисия приема актове за изпълнение под контрола на държавите от ЕС.

 • Комитет за общата организация на селскостопанските пазари

  Правно основание

  Заседания, включително дневен ред, обобщени протоколи, резултати от гласувания и поекти на мерки/актове за изпълнение

 • Комитет по качеството на селскостопанските продукти

  Правно основание

  Заседания, включително дневен ред, обобщени протоколи, резултати от гласувания и поекти на мерки/актове за изпълнение

 • Комитет по биологично производство

  Правно основание

  Заседания, включително дневен ред, обобщени протоколи, резултати от гласувания и поекти на мерки/актове за изпълнение

 • Комитет по земеделските фондове

  Правно основание

  Заседания, включително дневен ред, обобщени протоколи, резултати от гласувания и поекти на мерки/актове за изпълнение

 • Комитет за директните плащания

  Правно основание

  Заседания, включително дневен ред, обобщени протоколи, резултати от гласувания и поекти на мерки/актове за изпълнение

 • Комитет за системата за земеделска счетоводна информация

  Правно основание

  Заседания, включително дневен ред, обобщени протоколи, резултати от гласувания и поекти на мерки/актове за изпълнение

 • Комитет за развитие на селските райони

  Правно основание

  Заседания, включително дневен ред, обобщени протоколи, резултати от гласувания и поекти на мерки/актове за изпълнение

 • Комитет за земеделските структури и развитието на селските райони

  Правно основание

  Заседания, включително дневен ред, обобщаващи отчети и резултати от гласувания

 • Комитет по прилагането в областта на ароматизираните напитки на винена основа

  Правно основание

  Заседания, включително дневен ред, обобщени протоколи, резултати от гласувания и проекти на мерки/актове за изпълнение

 • Комитет по спиртни напитки

  Правно основание

  Заседания, включително дневен ред, обобщени протоколи, резултати от гласувания и проекти на мерки/актове за изпълнение

 • Комитет за съхранение, характеризиране, събиране и използване на генетични ресурси в селското стопанство

  Правно основание

  Заседания, включително дневен ред, обобщаващи отчети и резултати от гласувания

Документи

19 ЯНУАРИ 2022
Privacy statement for meetings of agricultural committees
English
(787.49 KB - PDF)
Изтегляне