Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Kmetijski odbori

Pravna podlaga za odbore in zapisniki sej odborov.

Odbore, ki jih sestavljajo predstavniki držav EU, vodi predstavnik Komisije. Odbori zagotavljajo, da Evropska komisija sprejme izvedbene akte, ki so pod nadzorom držav članic EU. Splošna pravila in načela, ki veljajo za odbore, so določena v Uredbi o postopku v odboru (EU) št. 182/2011.

 • Odbor za skupno kmetijsko politiko – temeljni pravni akti in seje (vključno z dnevnim redom, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov) so na voljo v registru komitologije.
 • Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov – temeljni pravni akti in seje (vključno z dnevnim redom, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov) so na voljo v registru komitologije.
 • Odbor za politiko kakovosti za kmetijske proizvode, vino in žgane pijače – temeljni pravni akti in seje (vključno z dnevnim redom, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov) so na voljo v registru komitologije.
 • Odbor za ekološko pridelavo – temeljni pravni akti in seje (vključno z dnevnim redom, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov) so na voljo v registru komitologije.
 • Odbor za kmetijske sklade – temeljni pravni akti in seje (vključno z dnevnim redom, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov) so na voljo v registru komitologije.
 • Odbor za neposredna plačila – temeljni pravni akti in seje (vključno z dnevnim redom, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov) so na voljo v registru komitologije.
 • Odbor za mrežo podatkov o trajnostnosti kmetij – temeljni pravni akti in seje (vključno z dnevnim redom, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov) so na voljo v registru komitologije.
 • Odbor za razvoj podeželja – temeljni pravni akti in seje (vključno z dnevnim redom, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov) so na voljo v registru komitologije.
 • Odbor za aromatizirane vinske proizvode – temeljni pravni akti in seje (vključno z dnevnim redom, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov) so na voljo v registru komitologije.
 • Odbor za žgane pijače – temeljni pravni akti in seje (vključno z dnevnim redom, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov) so na voljo v registru komitologije.
 • Odbor za varovanje, opisovanje, zbiranje in uporabo genetskih virov v kmetijstvu – temeljni pravni akti in seje (vključno z dnevnim redom, povzetki zapisnikov, zapisi glasovanja in osnutki izvedbenih ukrepov/aktov) so na voljo v registru komitologije.

Dokumenti

18. MAREC 2024
Privacy statement for meetings of agricultural committees

Novice