Skip to main content
Agriculture and rural development

Projektna skupina za kmetijske trge

Na kratko o projektni skupini

Vse večja integracija evropskega agroživilskega sektorja na svetovnih trgih je ustvarila pomembne priložnosti za trgovino, vendar je tudi privedla do večje izpostavljenosti tržnim pomanjkljivostim in vse večji nestanovitnosti cen. Da bi ublažila te negativne učinke, je Evropska komisija ustanovila Projektno skupino za kmetijske trge.

Projektna skupina je z razpravo o številnih vprašanjih poskušala okrepiti položaj kmetov v verigi preskrbe s kmetijskimi proizvodi. Končno poročilo projektne skupine, vključno s posebnimi političnimi priporočili, je bilo predstavljeno 14. novembra 2016.

Projektna skupina, ki jo je sestavljalo 12 članov, se je redno sestajala med januarjem in novembrom 2016. K sodelovanju je povabila tudi zunanje strokovnjake in upoštevala prispevke tretjih oseb.

11 MAJ 2018
Full report: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(1.86 MB - PDF)
Prenesi
11 MAJ 2018
Executive summary: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(105.97 KB - PDF)
Prenesi

Politična priporočila

Projektna skupina je pripravila več političnih priporočil, nekatere od njih je Evropska komisija sprejela v okviru svoje politične agende. Mednje spadajo večja preglednost trga, prepoved nepoštenih trgovinskih praks in nadaljnje spremembe pravil konkurence, ki so kmetom omogočili sodelovanje v organizacijah proizvajalcev.

Člani projektne skupine

 • Cees P. Veerman (predsednik) – profesor trajnostnega evropsko usmerjenega razvoja podeželja na univerzah v Tilburgu in Wageningenu
 • Andrzej Babuchowski – redni profesor na Fakulteti za živilske znanosti na Varminsko-mazurski univerzi v Olsztynu in predsednik inštituta za inovacije v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
 • Jérôme Bedier – namestnik izvršnega direktorja in generalni sekretar skupine Carrefour
 • Gianpiero Calzolari – koordinator sektorja mleka in mlečnih izdelkov pri združenju Alleanza Cooperative Italiane
 • David Dobbin – izvršni direktor skupine United Dairy Farmers
 • Louise Fresco – predsednica univerzitetnega in raziskovalnega centra v Wageningenu
 • Helfried Giesen – upokojeni izvršni direktor upravnega odbora mesne zadruge Westfleisch SCE
 • Torbjörn Iwarson – neodvisni svetovalec za trge primarnih proizvodov
 • Aniko Jusz – generalna direktorica Raziskovalnega inštituta za kmetijsko gospodarstvo (AKI) v Budimpešti
 • Anne Laure Paumier – članica strokovne skupine za žita organizacije COPA-COGECA in namestnica vodje podjetja Coop de France (svetovalka za trg žita in upravljanje tveganja)
 • Igor Sarmir – strokovnjak za trgovinske odnose pri slovaški kmetijsko-živilski zbornici ter član Evropskega ekonomsko-socialnega odbora
 • Esther Valverde Cabrero – namestnica generalnega direktorja za strukturo prehranske verige na španskem ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in okolje

Meetings of the task force

 1. January 2016

  Initial meeting of the agricultural markets task force

 2. March 2016

  Meeting on market transparency

 3. April 2016

  Meeting on futures markets, the European Fund for Strategic Investments and financial instruments

 4. May 2016

  Meeting on contractualisation and contractual relations between farmers and other actors in the food supply chain

 5. June 2016

  Meeting on collective self-help tools and EU regulatory environment

 6. September 2016

  Meeting on climate change – challenges and opportunities for farmers

 7. September 2016

  High level meeting on milk between high level representatives of the EU countries and the agricultural markets task force

Documents

 

13 JANUAR 2013
Inaugural meeting of the Agricultural Markets Task Force – agenda
English
(26.63 KB - PDF)
Prenesi

 

13 JANUAR 2013
Summary report: first meeting of the AMTF
English
(91.95 KB - PDF)
Prenesi

 

8 MAREC 2016
Agenda: 2nd meeting of the AMTF
English
(16.33 KB - PDF)
Prenesi

 

8 MAREC 2016
Summary report: 2nd meeting of AMTF
English
(76.29 KB - PDF)
Prenesi

 

19 JUNIJ 2016
Issue paper: Market transparency
English
(173.78 KB - PDF)
Prenesi

 

19 JUNIJ 2016
Annex – agricultural data collected through the CMO and by Eurostat
English
(380.14 KB - PDF)
Prenesi

 

12 APRIL 2016
Agenda: 3rd meeting of AMTF
English
(24.69 KB - PDF)
Prenesi

 

12 APRIL 2016
Summary report: 3rd meeting of AMTF
English
(135.82 KB - PDF)
Prenesi

 

12 APRIL 2016
Issue paper: Futures markets
English
(110.44 KB - PDF)
Prenesi

 

12 APRIL 2016
Issue papper: EFSI – The investment plan for Europe
English
(163.52 KB - PDF)
Prenesi

 

12 APRIL 2016
Issue paper: EAFRD financial instruments
English
(108.98 KB - PDF)
Prenesi

 

24 MAJ 2016
Agenda: 4th meeting of AMTF
English
(25.59 KB - PDF)
Prenesi

 

24 MAJ 2016
Summary report: 4th meeting of AMTF
English
(69.63 KB - PDF)
Prenesi

 

24 MAJ 2016
Issue paper: Contractualisation
English
(457.36 KB - PDF)
Prenesi

 

24 MAJ 2016
Issue paper: Contractual relations in the food supply chain
English
(100.31 KB - PDF)
Prenesi

 

28 JUNIJ 2016
Agenda: 5th meeting AMFT
English
(26.43 KB - PDF)
Prenesi

 

28 JUNIJ 2016
Summary report: 5th meeting AMTF
English
(62.81 KB - PDF)
Prenesi

 

28 JUNIJ 2016
Issue paper: Collective self-help tools and the EU regulatory environment
English
(208.04 KB - PDF)
Prenesi

 

15 SEPTEMBER 2016
Agenda: 6th meeting AMTF
English
(79.89 KB - PDF)
Prenesi

 

15 SEPTEMBER 2016
Summary report: 6th meeting AMTF
English
(70.34 KB - PDF)
Prenesi

 

16 SEPTEMBER 2019
Agenda: meeting on milk issues between high level representatives of Member States and the AMTF
English
(122.47 KB - PDF)
Prenesi

 

16 SEPTEMBER 2016
Summary report: High level meeting on milk
English
(190.79 KB - PDF)
Prenesi