Skip to main content
Agriculture and rural development

Översikt över EU:s föranslutningsstöd för landsbygdsutveckling (Ipard)

Målet med Ipard

Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) ska stödja reformer i länder som förbereder sin EU-anslutning. Ipard är en del av instrumentet och fokuserar på ländernas landsbygdsområden och jordbruksbaserade livsmedelssektorer.

Genom Ipard ger EU ekonomiskt och tekniskt stöd till länderna så att de kan

  • öka hållbarheten i jordbruket och på landsbygden
  • anpassa sina regler till EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

De nuvarande kandidatländerna och stödmottagarna är Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Ipard har en budget på 946 miljoner euro från EU-budgeten för 2014–2020. Varje land bidrar också till budgeten genom offentlig finansiering. Stödmottagarna kan också behöva finansiera en del av sina projekt.

I de nationella Ipard-programmen kan du se vilka belopp som har anslagits i varje årligt EU-budgetbeslut.

Preliminär Ipard-budget som ursprungligen planerats 2014 (belopp i miljoner euro)
 2014201520162017201820192020Totalt
Alla länder74941122032112272331154
Albanien00131412161671
Montenegro055678839
Nordmakedonien555610141560
Serbien0152025304045175
Turkiet696969148148149149801

 

Läs mer

Instrumentet för stöd inför anslutningen

Stöd från Ipard

Ipard-programmen bygger på EU-åtgärder.

  • Åtgärd 1 – ”Investeringar i jordbruksföretags fysiska tillgångar” hjälper företagen att investera i byggnader eller teknik.
  • Åtgärd 3 – ”Investeringar i fysiska tillgångar för förädling och saluföring av jordbruks- och fiskeriprodukter” ska se till att projekt i livsmedelsförädlingsföretag uppfyller EU:s säkerhets- och miljönormer.
  • Åtgärd 4 – ”Miljö- och klimatvänligt jordbruk och ekologiskt jordbruk”.
  • Åtgärd 5 – ”Genomförande av lokalutvecklingsstrategier – Leader-metoden” finansierar lokala aktionsgrupper som genomför utvecklingsstrategier som styrs både uppifrån och nedifrån.
  • Åtgärd 7 – ”Jordbruksdiversifiering och affärsutveckling” riktar sig till landsbygdsföretag och lantbrukarfamiljer som vill utveckla verksamheter utanför jordbruket.
  • Åtgärd 9 – ”Tekniskt stöd” går till utbildning, analyser, programövervakning, kapacitetsuppbyggnad och förberedelser inom lokala aktionsgrupper.

Varje land lämnar in sina program till EU-kommissionen för godkännande. När programmen har godkänts förvaltas de av nationella institutioner och Ipard-organ som ser till att de genomförs och att medlen överförs till de sökande. Det bidrar till att bygga upp nationella institutioner och styrning av landsbygdsutvecklingen.

Läs mer

Ansök om finansiering från Ipard

Rättslig grund för Ipard