Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

A vidékfejlesztést célzó uniós előcsatlakozási támogatási eszköz (IPARD III) áttekintése

Az IPARD III 2021–2027-es programjainak célkitűzései és finanszírozása

IPARD és előcsatlakozási támogatás

Az IPA III célja, hogy az uniós értékeknek való megfeleléshez szükséges politikai, intézményi, jogi, közigazgatási, társadalmi és gazdasági reformok elfogadásában és végrehajtásában támogassa a kedvezményezett országokat, amelyek így fokozatosan igazodhatnak az uniós szabályokhoz, normákhoz, szakpolitikákhoz és gyakorlatokhoz. Az IPA III ezáltal hozzájárul ezen országok stabilitásához, biztonságához és jólétéhez, szem előtt tartva leendő uniós tagságukat.

Az IPA III prioritásait és célkitűzéseit az IPA programozási kerete öt tematikus kereten keresztül határozza meg, amelyek tükrözik a tárgyalási fejezetek klasztereit. A „Versenyképesség és inkluzív növekedés” elnevezésű 4. tematikus keret, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a gazdasági és társadalmi fejlődés megerősítéséhez, magában foglalja a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést.

Az IPARD eszközzel az EU konkrét pénzügyi és technikai segítséget nyújt a kedvezményezett országoknak ahhoz, hogy javítsák vidéki térségeikben a társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági keretfeltételeket, és kiegyensúlyozott területfejlesztést érjenek el annak érdekében, hogy:

  • megerősítsék az agrár-élelmiszeripari ágazat versenyképességét és életképességét a piaci erőkkel versenyezni képes mezőgazdaság kiépítése révén,
  • biztosítsák a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást, valamint
  • fokozzák az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet.

Az IPARD III támogatásban jelenleg részesülő országok a következők: Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia és Törökország.

Az IPARD célkitűzései

Az IPA III (2021–2027) vidékfejlesztési támogatás a következő célkitűzések eléréséhez járul hozzá:

  • az agrár-élelmiszeripari ágazat versenyképességének növelése az uniós (állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági és növényegészségügyi) normákkal való fokozatos összehangolás révén, valamint az agrártermelés hatékonyságának és fenntarthatóságának javításával, biztosítva ezzel a lakosság biztonságos, tápláló és fenntartható élelmiszerekkel való ellátását,
  • a vállalkozásfejlesztés, a növekedés és a foglalkoztatás elősegítése a vidéki térségekben, a mezőgazdasági termelők helyzetének javítása az értékláncban, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők vonzása a mezőgazdaságba,
  • hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az ahhoz való alkalmazkodáshoz, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás előmozdítása és a környezet védelméhez való hozzájárulás,
  • a közösségfejlesztés és a társadalmi tőke javítása a vidéki területeken, valamint korszerű mezőgazdasági és vidékfejlesztési közigazgatás kiépítése a jó kormányzás elveinek tiszteletben tartása mellett.

Az IPA III és az IPARD III célja, hogy segítse a kedvezményezett országokat a fenntartható élelmiszerrendszerekre való átállás megkezdésében. Ez egyre fontosabb az uniós élelmiszer-biztonsági szabályokkal és „a termelőtől a fogyasztóig” uniós stratégiával való összehangolás érdekében, amely az európai zöld megállapodás központi eleme, amelynek célja, hogy az élelmiszerrendszereket méltányossá, egészségessé és környezetbaráttá tegye.

Az IPA III és az IPARD III a vidéki területek gazdasági és társadalmi fejlesztése révén hozzájárul ezen országok élelmezésbiztonságának biztosításához, valamint az éghajlatváltozás káros hatásaival szembeni ellenálló képesség kifejlesztéséhez.

IPARD-támogatás

Uniós finanszírozás

A 2021–2027-es időszakban az IPARD III programokra elkülönített uniós források összege 990 millió EUR. Az IPARD által finanszírozott projektekre fordított teljes összeg azonban magasabb lesz, mivel minden egyes kedvezményezett ország nemzeti hozzájárulással (nemzeti közfinanszírozás) is hozzájárul a teljes IPARD-támogatáshoz. Emellett számos intézkedés esetében maguk a kedvezményezettek is kötelesek finanszírozni a projektek költségeinek egy részét.

Az IPARD III indikatív allokációja

Az IPARD III programokra elkülönített uniós források indikatívan az alábbiak szerint oszlanak meg Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia és Törökország között:

Indikatív IPARD III allokáció (összegek millió EUR-ban)
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Összesen
Minden ország 90 99 113 153 170 180 185 990
Albánia 8 10 12 16 19 23 24 112
Montenegró 5 6 8 9 10 12 13 63
Észak-Macedónia 7 8 12 15 17

18

20 97
Szerbia 20 25 31 43 54 57 58 288
Törökország 50 50 30 75 75 75 75 430

Az egyes programok részére elkülönített teljes összegekről a nemzeti IPARD-programokból tájékozódhat.

Rendelkezésre álló intézkedések

Az IPARD kedvezményezett országai a finanszírozást az IPARD III programjaikban szereplő konkrét intézkedésekhez rendelik hozzá. Az IPARD III programozására vonatkozó uniós keret 13 különböző intézkedést ír elő, amelyeket az Európai Bizottság és az IPARD kedvezményezett országai között létrejött ágazati megállapodások ismertetnek.

Minden ország kiválasztja azokat az intézkedéseket, amelyek a legjobban kielégítik a vidékfejlesztési stratégiákban és a program igényfelmérésében meghatározott egyedi igényeket, és amelyek hozzájárulnak az IPA III programozási keret vonatkozó prioritásaihoz. Az eredményeket a célokhoz és mutatókhoz viszonyítva mérik.

A 13 intézkedés:

Végrehajtás

Ahhoz, hogy az IPARD-finanszírozást el lehessen osztani a kedvezményezett országok között, minden országnak be kell nyújtania jóváhagyásra az Európai Bizottságnak egy, az IPA III végrehajtásának teljes időszakára kiterjedő többéves programot (IPARD-program). Elfogadásukat követően a programokat az egyes kedvezményezett országokban létrehozott struktúrák irányításával hajtják végre. A programok megfelelnek a modern közigazgatás jó kormányzásra vonatkozó normáinak, összhangban az irányítási és ellenőrzési rendszerekkel.

Az IPARD-programok végrehajtása közvetett irányítással történik. Ez azt jelenti, hogy a Bizottság az uniós finanszírozású programok végrehajtását a nemzeti hatóságokra ruházza át. Ahhoz, hogy ezek a hatóságok jogosultak legyenek az uniós finanszírozás kezelésére, a Bizottságtól először akkreditációt kell kapniuk a finanszírozás végrehajtására vonatkozóan. Ez utóbbi csak akkor adja meg az akkreditációt, ha a nemzeti hatóságok intézményei bizonyítják, hogy képesek az uniós forrásoknak az EU pénzügyi érdekeinek védelmét biztosító hatékony és eredményes pénzgazdálkodásával összhangban történő kezelésére.

Ez a folyamat biztosítja a programok végrehajtását és a forrásoknak a kedvezményezettek részére történő átutalását. Ez ugyanakkor hozzájárul a nemzeti intézmények és kormányzás kiépítéséhez a vidékfejlesztés terén, ami megfelel az IPARD másik célkitűzésének: a kedvezményezett országok közigazgatási rendszere működésének az uniós normákhoz és követelményekhez való közelítése. 

Hírek