Skip to main content
Agriculture and rural development

A vidékfejlesztést célzó előcsatlakozási támogatási eszköz (IPARD) áttekintése

Az IPARD céljai

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) részét képező, vidékfejlesztést célzó előcsatlakozási támogatási eszköz (IPARD) az EU-hoz csatlakozó országok vidéki térségeire és agrár-élelmiszeripari ágazatára összpontosít.

Az eszköz révén az EU pénzügyi és technikai segítséget nyújt a kedvezményezetteknek azzal a céllal, hogy mezőgazdasági ágazatuk és vidéki térségeik:

  • fenntarthatóbbá váljanak;
  • az EU közös agrárpolitikájával összhangban fejlődjenek.

Jelenleg Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia és Törökország részesül tagjelölt országként az IPARD forrásaiból.

A 2014 és 2020 közötti időszakban az IPARD 946 millió euróval gazdálkodhatott az uniós költségvetésből. Az uniós forrásokat mindegyik ország esetében nemzeti közfinanszírozás egészíti ki. Előfordulhat, hogy a kedvezményezetteknek is részben finanszírozniuk kell a projektet.

A nemzeti IPARD-programok tartalmazzák az egyes éves uniós költségvetési határozatokban elkülönített összegeket.

A 2014-ben eredetileg tervezett indikatív IPARD-költségvetés (összegek millió EUR-ban)
 2014201520162017201820192020Összesen
Minden ország74941122032112272331154
Albánia00131412161671
Montenegró055678839
Észak-Macedónia555610141560
Szerbia0152025304045175
Törökország696969148148149149801

 

Kapcsolódó információk

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz

IPARD-támogatás

Az IPARD-programok európai szinten meghatározott intézkedésekre épülnek:

  • 1. intézkedés: „Beruházások a mezőgazdasági üzemek tárgyi eszközeibe” – elősegíti a mezőgazdasági üzemek épületekbe vagy technológiákba történő beruházásait
  • 3. intézkedés: „Beruházások tárgyi eszközökbe a mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásához és forgalmazásához kapcsolódóan” – azt hivatott biztosítani, hogy az élelmiszer-feldolgozó vállalatok projektjei összhangban legyenek az uniós biztonsági és környezetvédelmi előírásokkal
  • 4. intézkedés: „Agrár-környezetvédelmi és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó intézkedések, ökológiai gazdálkodás”
  • 5. intézkedés: „Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása – LEADER-megközelítés” – az alulról építkező helyi fejlesztési stratégiákat végrehajtó helyi akciócsoportokat finanszírozza
  • 7. intézkedés: „A mezőgazdasági üzemek diverzifikálása és a vállalkozások fejlesztése” – a nem mezőgazdasági tevékenységeket fejlesztő vidéki vállalkozások és gazdálkodó családok számára
  • 9. intézkedés: „Technikai segítségnyújtás” – a helyi akciócsoportok képzését, elemzőmunkáját, programmonitoringját, kapacitásépítését és felkészítését támogatja

Minden ország benyújtja programját az Európai Bizottsághoz jóváhagyásra. A jóváhagyott programokat a nemzeti intézmények és az IPARD-ügynökségek irányítják, amelyek gondoskodnak a programok végrehajtásáról és a pénzösszegek pályázóknak történő átutalásáról. Ez elősegíti a nemzeti irányítást és nemzeti vidékfejlesztési intézmények létrehozását.

Kapcsolódó információk

IPARD-finanszírozás igénylése

Az IPARD jogalapja