Skip to main content
Agriculture and rural development

Jordbruket och EU:s utvidgning

EU-kommissionens experter på jordbruk och landsbygdsutveckling hjälper kandidatländer och potentiella kandidatländer som förbereder sin anslutning till EU och den gemensamma politiken för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Evenemang