Skip to main content
Agriculture and rural development

Yleiskatsaus liittymistä valmistelevaan tukivälineeseen maaseudun kehittämisen alalla (IPARD)

IPARDin tavoitteet

Liittymistä valmisteleva tukiväline maaseudun kehittämisen alalla (IPARD) on osa liittymistä valmistelevaa tukivälinettä (IPA), josta tuetaan EU:n jäsenyyttä hakeneita maita. IPARDissa keskitytään kyseisten maiden maaseutualueisiin ja maatalous- ja elintarvikealaan.

Tämän välineen kautta EU tarjoaa edunsaajille taloudellista ja teknistä apua, jonka tavoitteena on

  • tehdä niiden maatalousalasta ja maaseutualueista kestävämpiä;
  • mukauttaa ne EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan.

Nykyiset ehdokasmaat ja edunsaajat ovat Albania, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki.

IPARDin määrärahat vuosiksi 2014–2020 olivat 946 miljoonaa euroa EU:n talousarviosta. Jokainen maa osallistuu rahoitukseen myös kansallisella julkisella rahoituksella. Myös edunsaajat voivat joutua rahoittamaan osan hankkeesta.

Lisätietoa määristä, jotka EU:n kulloisestakin vuotuisesta talousarviopäätöksestä on tosiasiallisesti myönnetty kansallisille IPARD-ohjelmille.

Vuoden 2014 alkuperäisen suunnitelman mukainen IPARD-ohjelman alustava talousarvio (miljoonaa euroa)
 2014201520162017201820192020Yhteensä
Kaikki maat74941122032112272331154
Albania00131412161671
Montenegro055678839
Pohjois-Makedonia555610141560
Serbia0152025304045175
Turkki696969148148149149801

 

Lisätietoa

Liittymistä valmisteleva tukiväline

IPARD-tuki

IPARD-ohjelmat perustuvat seuraaviin Euroopan tasolla vahvistettuihin toimenpiteisiin:

  • Toimenpide 1 – ”Investoinnit maatilojen fyysiseen omaisuuteen” – auttaa maatiloja investoimaan rakennuksiin tai teknologiaan;
  • Toimenpide 3 – ”Investoinnit fyysiseen omaisuuteen maatalous- ja kalastustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen osalta” – suunnattu hankkeisiin, joilla elintarvikkeiden jalostusyritykset saadaan täyttämään EU:n turvallisuus- ja ympäristönormit;
  • Toimenpide 4 – ”Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpiteet ja luonnonmukainen maatalous”;
  • Toimenpide 5 – ”Paikallisten kehittämisstrategioiden täytäntöönpano – LEADER-lähestymistapa” – rahoitetaan paikallisia toimintaryhmiä, jotka toteuttavat alhaalta ylöspäin suuntautuvia kehittämisstrategioita;
  • Toimenpide 7 – ”Tilojen toiminnan monipuolistaminen ja yritystoiminnan kehittäminen” – suunnattu maaseutuyrityksille ja viljelijäperheille, jotka pyrkivät kehittämään muuta kuin maataloustoimintaa;
  • Toimenpide 9 – ”Tekninen apu” – tuetaan paikallisten toimintaryhmien koulutusta, analyysejä, ohjelmien seurantaa, valmiuksien kehittämistä ja valmistelua.

Jokainen maa esittää ohjelmansa Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi. Hyväksymisen jälkeen niitä hallinnoivat kansalliset laitokset ja IPARD-virastot. Ne varmistavat ohjelmien täytäntöönpanon ja sen, että varat siirretään hakijoille. Tämä edistää kansallisten instituutioiden ja hallinnon rakentamista maaseudun kehittämisessä.

Lisätietoa

Hae IPARD-rahoitusta

IPARD-tukivälineen oikeusperusta