Skip to main content
Agriculture and rural development

Pregled predpristopne pomoči EU za razvoj podeželja (IPARD)

Cilji instrumenta za predpristopno pomoč za razvoj podeželja (IPARD)

Instrument za predpristopno pomoč za razvoj podeželja (IPARD) je del instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) in se osredotoča na podeželska območja in agroživilski sektor držav v procesu pridružitve EU.

S tem orodjem EU upravičencem zagotavlja finančno in tehnično pomoč, da bi:

  • povečali trajnost njihovega kmetijskega sektorja in podeželskih območij
  • uskladili kmetijski sektor in podeželska območja s skupno kmetijsko politiko EU.

Sedanje države kandidatke in upravičenke so: Albanija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Proračun instrumenta IPARD za obdobje 2014–2020 iz proračuna EU znaša 946 milijonov evrov. Vsaka država prispeva k proračunu tudi z nacionalnim javnim financiranjem. Tudi upravičenci morajo včasih financirati del projekta.

Dejansko dodeljeni zneski v posameznih letnih sklepih o proračunu EU so dostopni v nacionalnih programih IPARD.

Okvirni proračun IPARD, kot je bil prvotno načrtovan leta 2014 (zneski v milijonih evrov)
 2014201520162017201820192020Skupaj
Vse države74941122032112272331154
Albanija00131412161671
Črna gora055678839
Severna Makedonija555610141560
Srbija0152025304045175
Turčija696969148148149149801

 

Sorodne informacije

Instrument za predpristopno pomoč

Podpora IPARD

Programi IPARD temeljijo na ukrepih, določenih na evropski ravni.

  • Ukrep 1 – „Naložbe v fizična sredstva kmetijskih gospodarstev“ pomaga kmetijam pri vlaganju v stavbe ali tehnologijo
  • Ukrep 3 – „Naložbe v fizična sredstva za predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov“ želi zagotoviti, da projekti v podjetjih za predelavo hrane izpolnjujejo varnostne in okoljske standarde EU;
  • Ukrep 4 – „Kmetijsko-okoljsko-podnebno in ekološko kmetovanje“
  • Ukrep 5 – „Izvajanje strategij lokalnega razvoja – pristop LEADER“ financira lokalne akcijske skupine, ki izvajajo svoje strategije lokalnega razvoja od spodaj navzgor
  • Ukrep 7 – „Diverzifikacija kmetij in razvoj podjetij“ je namenjen podeželskim podjetjem in kmečkim družinam, ki si prizadevajo za razvoj nekmetijskih dejavnosti
  • Ukrep 9 – „Tehnična pomoč“ podpira usposabljanje, analize, spremljanje programov, krepitev zmogljivosti in pripravo lokalnih akcijskih skupin.

Vsaka država predstavi svoje programe Evropski komisiji v odobritev. Po odobritvi jih upravljajo nacionalne institucije in agencije IPARD. Te zagotavljajo izvajanje programov in prenos sredstev prijaviteljem projektov. To prispeva k izgradnji nacionalnih institucij in upravljanju na področju razvoja podeželja.

Sorodne informacije

Zaprosite za sredstva IPARD

Pravna podlaga za IPARD