Skip to main content
Agriculture and rural development

Podstawa prawna instrumentu pomocy przedakcesyjnej UE (IPARD)

Podstawa prawna i zasady IPARD

Zasady programu IPARD określone są w rozporządzeniach:

  • rozporządzenie w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 231/2014
  • rozporządzenia wykonawcze w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 236/2014 i 447/2014.

Ponadto pomoc przedakcesyjna musi być zgodna z ogólnymi przepisami dotyczącymi zarządzania budżetem UE:

Szczegółowe przepisy o wdrażaniu IPA zapisano w umowach ramowych zawartych między Komisją Europejską a beneficjentami. Ponadto szczegółowe zasady dotyczące instrumentu IPARD są zawarte w umowie sektorowej podpisanej między Komisją Europejską a państwami IPARD II.

Krajowe programy IPARD są opracowywane przez władze danego kraju i zatwierdzane przez Komisję Europejską. Bieżące wersje programów IPARD są dostępne na krajowych stronach IPARD.

Szczegółowe, przejrzyste zasady i procedury dotyczące krajowych instytucji IPARD są zatwierdzane przez Komisję dla każdego działania przed jego rozpoczęciem, w umowach w sprawie finansowania zawieranych między Komisją Europejską a państwami IPARD II.

Komisja przedłożyła już wniosek ustawodawczy w sprawie IPA na lata 2021-28.

Documents

 

29 STYCZEŃ 2019
Sectoral agreement between the government of IPA II countries and the European Commission
English
(1.22 MB - PDF)
Pobierz