Skip to main content
Agriculture and rural development

Rola rolnictwa w rozszerzeniu UE

Eksperci Komisji Europejskiej w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich udzielają krajom kandydującym i potencjalnym kandydatom do członkostwa porad ułatwiających im przygotowanie się do przystąpienia do UE. Porady te dotyczą w szczególności wspólnej polityki rolnej (WPR) i rozwoju obszarów wiejskich.

Wydarzenia

  • Konferencje i szczyty

EU Agri-Food Days

  • wtorek 5 grudnia 2023 r., godz. 09:30 - piątek 8 grudnia 2023 r., godz. 15:30 (CET)