Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Pravna osnova instrumenata EU-a za pretpristupnu pomoć (IPARD)

Pravna osnova i propisi IPARD-a

Sljedećim uredbama uređeno je funkcioniranje IPARD-a.

Usto, pretpristupna pomoć mora biti usklađena s općim odredbama upravljanja proračunom EU-a:

Precizne odredbe za provedbu IPA-e nalaze se u Okvirnom sporazumu koji Europska komisija sklapa s korisnicima. Osim toga, detaljna pravila za IPARD dio su Sektorskog sporazuma Europske komisije i zemalja IPARD-a II.

Nacrte posebnih programa IPARD po zemljama pripremaju nacionalna tijela, a odobrava Europska komisija. Važeće verzije programa IPARD nalaze se na nacionalnim internetskim stranicama za IPARD.

Komisija je za svaku mjeru odobrila detaljna i transparentna pravila i postupke za nacionalne institucije IPARD-a prije početka provedbe, putem sporazuma o financiranju koje sklapaju Europska komisija i zemlje IPARD-a II.

Komisija je već dala prijedlog IPA-e za razdoblje od 2021. do 2028.

Documents

 

29 SIJEČANJ 2019
Sectoral agreement between the government of IPA II countries and the European Commission
English
(1.22 MB - PDF)
Preuzimanje