Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Pravna osnova i propisi IPARD-a III

Propisi za programe IPARD III za razdoblje 2021. – 2027.

Pravna osnova i propisi IPARD-a

Regulatorni okvir za IPARD sastoji se od tri vrste sporazuma između Europske komisije i svake zemlje: okvirni sporazum o financijskom partnerstvu, sektorski sporazum i sporazum o financiranju. Osnova za te sporazume su sljedeće uredbe koje su dio regulatornog okvira za IPA-u III:

  • Uredba (EU) 2021/1529 o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)
  • Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2021/2236 o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) 2021/1529 o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2128 o utvrđivanja određenih specifičnih ciljeva i tematskih prioriteta za pomoć u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III).

IPA III trebala bi dopunjavati:

  • Uredbu (EU) 2021/947 o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa (NDICI). 

Usto, pretpristupna pomoć mora biti usklađena s općim odredbama o upravljanju proračunom EU-a:

  • Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun EU-a.

Nacrte posebnih programa IPARD po zemljama pripremaju nacionalna tijela, a odobrava Europska komisija. Važeće verzije programa IPARD nalaze se na nacionalnim internetskim stranicama za IPARD.

Komisija je za svaku mjeru odobrila detaljna i transparentna pravila i postupke za nacionalne institucije IPARD-a prije početka provedbe IPARD-a, putem sporazuma o financiranju između Komisije i zemalja IPARD-a III.

Novosti