Skip to main content
Agriculture and rural development

Pravna podlaga za instrument EU za predpristopno pomoč (IPARD)

Pravna podlaga in pravila IPARD

Uporabo instrumenta IPARD urejajo naslednje uredbe:

Poleg tega je potrebna predpristopna pomoč za uskladitev s splošnimi določbami za upravljanje proračuna EU:

Posebne določbe za izvajanje IPA so vključene v okvirne sporazume, sklenjene med Evropsko komisijo in upravičenci. Poleg tega so podrobna pravila za IPARD vključena v sektorski sporazum, podpisan med Evropsko komisijo in državami IPARD II.

Posebne programe IPARD za vsako državo pripravijo nacionalni organi, odobri pa jih Evropska komisija. Trenutne različice programov IPARD so na voljo na nacionalnih spletnih straneh IPARD.

Nazadnje, Komisija odobri podrobna pregledna pravila in postopke za nacionalne institucije instrumenta IPARD, in sicer za vsak ukrep, še preden se začne izvajati prek sporazumov o financiranju, sklenjenih med Evropsko komisijo in državami IPARD II.

Komisija je že pripravila predlog instrumenta za predpristopno pomoč za obdobje 2021–2028.

Documents

 

29 JANUAR 2019
Sectoral agreement between the government of IPA II countries and the European Commission
English
(1.22 MB - PDF)
Prenesi