Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Pravna podlaga IPARD III

Zakonodaja za programe IPARD III za obdobje 2021–2027

Pravna podlaga in pravila IPARD

Regulativni okvir za programe IPARD sestavljajo tri vrste sporazumov med Evropsko komisijo in posamezno državo: okvirni sporazum o finančnem partnerstvu, sektorski sporazum in sporazum o financiranju. Sporazumi temeljijo na naslednjih uredbah, ki so del regulativnega okvira instrumenta IPA III:

  • Uredba Sveta (EU) št. 2021/1529 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III);
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2021/2236 o posebnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 2021/1529 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III);
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2021/2128 o določitvi nekaterih specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog za pomoč v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III).

Instrument IPA III dopolnjuje:

  • Uredba (EU) št. 2021/947 o vzpostavitvi Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa. 

Poleg tega je potrebna predpristopna pomoč za uskladitev s splošnimi določbami za upravljanje proračuna EU:

  • Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun EU.

Posebne programe IPARD za vsako državo pripravijo nacionalni organi, odobri pa jih Evropska komisija. Trenutne različice programov IPARD so na voljo na nacionalnih spletnih straneh IPARD.

Komisija odobri podrobna pregledna pravila in postopke za nacionalne institucije instrumenta IPARD, in sicer za vsak ukrep, še preden se začne izvajati prek sporazumov o financiranju med Evropsko komisijo in državami IPARD III.

Novice