Skip to main content
Agriculture and rural development

Temeiul juridic al Instrumentului UE de asistență pentru preaderare (IPARD)

Temeiul juridic și normele IPARD

Modul în care funcționează IPARD este reglementat de următoarele regulamente:

În plus, asistența pentru preaderare trebuie să respecte dispozițiile generale pentru gestionarea bugetului UE:

Dispozițiile specifice pentru punerea în aplicare a IPA sunt cuprinse în acordurile-cadru încheiate între Comisia Europeană și beneficiari. În plus, normele detaliate pentru IPARD sunt incluse în acordul sectorial semnat între Comisia Europeană și țările IPARD II.

Programele IPARD specifice pentru fiecare țară sunt elaborate de autoritățile naționale și aprobate de Comisia Europeană. Versiunile actuale ale programelor IPARD sunt disponibile pe site-urile IPARD naționale.

Și în cele din urmă, Comisia aprobă norme și proceduri transparente și detaliate pentru instituțiile IPARD înainte de aplicarea fiecărei măsuri prin acordurile de finanțare încheiate între Comisia Europeană și țările IPARD II.

Comisia a prezentat deja o propunere pentru IPA în perioada 2021-2028.

Documents

 

29 IANUARIE 2019
Sectoral agreement between the government of IPA II countries and the European Commission
English
(1.22 MB - PDF)
Descărcați