Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Az IPARD III jogalapja

Az IPARD III 2021–2027-es programjaira vonatkozó jogszabályok

Jogalap és az IPARD szabályai

Az IPARD szabályozási kerete az Európai Bizottság és az adott ország között létrejött háromféle megállapodásból áll: Pénzügyikeret-partnerségi megállapodás (FFPA), ágazati megállapodás (SA) és finanszírozási megállapodás (FA). E megállapodások tartalma a következő, az IPA III szabályozási keretének részét képező rendeletekre épül:

  • az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló (EU) 2021/1529 rendelet,
  • az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló (EU) 2021/1529 rendelet végrehajtásának egyedi szabályairól szóló (EU) 2021/2236 bizottsági végrehajtási rendelet,
  • az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) keretében nyújtott támogatásra vonatkozó bizonyos egyedi célkitűzések és tematikus prioritások meghatározásáról szóló (EU) 2021/2128 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.

Az IPA III eszköznek ki kell egészítenie a következőket:

  • A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (Globális Európa) létrehozásáról szóló (EU) 2021/947 rendelet. 

Emellett az előcsatlakozási támogatásnak meg kell felelnie az uniós költségvetés kezelésére vonatkozó általános rendelkezéseknek:

  • az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet.

Az egyes országokra vonatkozó egyedi IPARD-programokat a nemzeti hatóságok dolgozzák ki és az Európai Bizottság hagyja jóvá. Az IPARD-programok jelenlegi változatai a nemzeti IPARD-honlapokon érhetők el.

A Bizottság minden egyes intézkedés tekintetében jóváhagyja a nemzeti IPARD-intézményekre vonatkozó részletes, átlátható szabályokat és eljárásokat, mielőtt megkezdődne az IPARD végrehajtása az Bizottság és az IPARD III-országok között létrejött finanszírozási megállapodások alapján.

Hírek