Skip to main content
Agriculture and rural development

Az uniós előcsatlakozási támogatási eszköz (IPARD) jogalapja

Jogalap és az IPARD szabályai

Az IPARD működését a következő rendeletek szabályozzák:

Emellett az előcsatlakozási támogatásnak meg kell felelnie az uniós költségvetés kezelésére vonatkozó általános rendelkezéseknek:

Az IPA végrehajtására vonatkozó egyedi rendelkezéseket az Európai Bizottság és a kedvezményezettek között létrejött keretmegállapodások tartalmazzák. Az IPARD-ra vonatkozó részletes szabályokat az Európai Bizottság és az IPARD II-országok között aláírt ágazati megállapodás foglalja magában.

Az egyes országokra vonatkozó egyedi IPARD-programokat a nemzeti hatóságok dolgozzák ki és az Európai Bizottság hagyja jóvá. Az IPARD-programok jelenlegi változatai a nemzeti IPARD-honlapokon érhetők el.

A Bizottság ezenkívül minden egyes intézkedés tekintetében jóváhagyja a nemzeti IPARD-intézményekre vonatkozó részletes, átlátható szabályokat és eljárásokat, mielőtt megkezdődne az intézkedés az Európai Bizottság és az IPARD II-országok között létrejött finanszírozási megállapodások alapján.

A Bizottság már előterjesztette a 2021–2028-as időszakra szóló IPA-javaslatát.

Documents

 

29 JANUÁR 2019
Sectoral agreement between the government of IPA II countries and the European Commission
English
(1.22 MB - PDF)
Letöltés