Skip to main content
Agriculture and rural development

Złóż wniosek o unijne dofinansowanie przedakcesyjne rozwoju obszarów wiejskich (IPARD)

Złóż wniosek o dofinansowanie rozwoju swojego gospodarstwa, zakładu przetwórstwa spożywczego lub przedsiębiorstwa wiejskiego

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach IPARD, należy przesłać wniosek do krajowej agencji IPARD.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z krajowymi programami IPARD, w których określone są rodzaje inwestycji, które mogą otrzymać wsparcie w ramach poszczególnych środków, oraz kryteria, które należy spełnić, aby zakwalifikować się do otrzymania dofinansowania. Wskazano w nich również, jaka jest maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania oraz jaka część środków finansowych musi pochodzić ze źródeł prywatnych. Ważne jest, aby sprawdzić harmonogram naboru projektów w swoim kraju i przestrzegać określonych w nim terminów.

Wnioski dotyczące projektów oceniają krajowe agencje IPARD. Kryteria tej oceny są określone w każdym programie IPARD. Agencja sprawdzi również, czy wniosek o dofinansowanie inwestycji jest uzasadniony, i zaplanuje wizytę, aby ocenić propozycję projektu.

Jeśli ocena będzie pozytywna, agencja skontaktuje się z wnioskodawcą, aby podpisać umowę o udzielenie dotacji. W umowie wskazane zostaną prawa i obowiązki wnioskodawcy. Następnie wnioskodawca może rozpocząć realizację swojego projektu inwestycyjnego.

Po zakończeniu projektu lub po zakończeniu konkretnego etapu projektu wnioskodawca może zwrócić się do agencji IPARD o wypłatę dotacji. Agencja sprawdzi, czy inwestycję zrealizowano zgodnie z umową, i wpłaci odpowiednią kwotę na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Komisja Europejska wpłaca środki IPARD na rachunki krajowe na pokrycie kosztów dotacji wypłaconych przez krajowe agencje IPARD.

Krajowe programy i punkty kontaktowe IPARD

Albania

Środki wdrażane obecnie:

 • Środek 1: „Inwestycje w środki trwałe gospodarstw rolnych”
 • Środek 3: „Inwestycje w środki trwałe związane z przetwórstwem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i produktów rybołówstwa”
 • Środek 7: „Dywersyfikacja gospodarstw rolnych i rozwój działalności gospodarczej”

Strona internetowa albańskiego IPARD

Strona internetowa albańskiej agencji IPARD

8 MARZEC 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Albania
English
(540.39 KB - PDF)
Pobierz
17 KWIECIEŃ 2020
Examples of IPARD projects in Albania
English
(5.12 MB - PDF)
Pobierz

Czarnogóra

Środki wdrażane obecnie:

 • Środek 1: „Inwestycje w środki trwałe gospodarstw rolnych”
 • Środek 3: „Inwestycje w środki trwałe związane z przetwórstwem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i produktów rybołówstwa”

Strona internetowa czarnogórskiego IPARD

Strona internetowa czarnogórskiej agencji IPARD

8 MARZEC 2023
IPARD III programme 2021-27 of Montenegro
English
(942.7 KB - PDF)
Pobierz

Macedonia Północna

Środki wdrażane obecnie:

 • Środek 1: „Inwestycje w środki trwałe gospodarstw rolnych”
 • Środek 3: „Inwestycje w środki trwałe związane z przetwórstwem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i produktów rybołówstwa”
 • Środek 7: „Dywersyfikacja gospodarstw rolnych i rozwój działalności gospodarczej”
 • Środek 9: „Pomoc techniczna”

Strona internetowa IPARD Macedonii Północnej

Strona internetowa agencji IPARD Macedonii Północnej

8 MARZEC 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of North Macedonia
English
(535.29 KB - PDF)
Pobierz

Serbia

Środki wdrażane obecnie:

 • Środek 1: „Inwestycje w środki trwałe gospodarstw rolnych”
 • Środek 3: „Inwestycje w środki trwałe związane z przetwórstwem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i produktów rybołówstwa”

Strona internetowa serbskiego IPARD

Strona internetowa serbskiej agencji IPARD

8 MARZEC 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Serbia
English
(1010.87 KB - PDF)
Pobierz

Turcja

Środki wdrażane obecnie:

 • Środek 1: „Inwestycje w środki trwałe gospodarstw rolnych”
 • Środek 3: „Inwestycje w środki trwałe związane z przetwórstwem oraz wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych i produktów rybołówstwa”
 • Środek 4: „Działania rolnośrodowiskowe, klimatyczne i rolnictwo ekologiczne (pilotaż w zakresie erozji gleby)”
 • Środek 5: „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju – podejście LEADER”
 • Środek 7: „Dywersyfikacja gospodarstw rolnych i rozwój działalności gospodarczej”
 • Środek 9: „Pomoc techniczna”

Strona internetowa tureckiego IPARD

Strona internetowa tureckiej agencji IPARD

8 MARZEC 2023
IPARD III programme 2021-27 of the republic of Türkiye
English
(488.68 KB - PDF)
Pobierz

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission
E-mail
Adres pocztowy
Directorate E Rural Development in the Directorate General for Agriculture and Rural Development in the European Commission, European Commission, Rue de la Loi 130/Wetstraat 130, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia