Skip to main content
Agriculture and rural development

ES Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (<i>IPARD</i>) juridiskais pamats

Juridiskais pamats un IPARD noteikumi

IPARD darbību reglamentē šādi noteikumi:

Turklāt pirmspievienošanās palīdzībai ir jāatbilst vispārējiem noteikumiem par ES budžeta pārvaldību:

Īpašie noteikumi par IPA īstenošanu ir ietverti pamatnolīgumos, kas noslēgti starp Eiropas Komisiju un saņēmējiem. Turklāt sīki izstrādāti noteikumi par IPARD ir iekļauti nozaru nolīgumā, ko parakstījusi Eiropas Komisija un IPARD II valstis.

Katras valsts īpašo IPARD programmu izstrādā valsts iestādes un apstiprina Eiropas Komisija. IPARD programmu pašreizējās versijas ir pieejamas valstu IPARD tīmekļvietnēs.

Pirms pasākums tiek sākts, pamatojoties uz finansēšanas līgumiem, kas noslēgti starp Eiropas Komisiju un IPARD II valstīm, Komisija katram pasākumam apstiprina sīki izstrādātus pārredzamus noteikumus un procedūras attiecībā uz valstu IPARD iestādēm.

Komisija jau ir iesniegusi priekšlikumu par IPA laikposmam no 2021. līdz 2028. gadam.

Documents

 

29 JANVĀRIS 2019
Sectoral agreement between the government of IPA II countries and the European Commission
English
(1.22 MB - PDF)
Lejupielādēt