Skip to main content
Agriculture and rural development

Liittymistä valmistelevan tukivälineen maaseudun kehittämistä koskevan osa-alueen (IPARD) oikeusperusta

Oikeusperusta ja IPARD-säännöt

IPARDin toimintaa säännellään seuraavilla asetuksilla:

  • liittymistä valmistelevaa tukivälinettä (IPA) koskeva asetus (EU) N:o 231/2014
  • IPA:n täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 236/2014 ja (EU) N:o 447/2014.

Lisäksi liittymistä valmistelevaan tukeen sovelletaan EU:n talousarvion hallinnointia koskevia yleisiä säännöksiä:

  • EU:n varainhoitoasetus (EU, Euratom) 2018/1046.

IPA-välineen täytäntöönpanoa koskevat erityismääräykset sisältyvät Euroopan komission ja edunsaajien välisiin puitesopimuksiin. IPARDia koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä annetaan lisäksi Euroopan komission ja IPARD II -maiden välisessä alakohtaisessa sopimuksessa.

Kansalliset viranomaiset laativat maataan koskevan IPARD-ohjelman, minkä jälkeen Euroopan komissio hyväksyy sen. IPARD-ohjelmien nykyiset versiot ovat saatavilla kansallisilla IPARD-verkkosivuilla.

Komissio hyväksyy lisäksi yksityiskohtaiset ja avoimet säännöt ja menettelyt kansallisia IPARD-rakenteita varten kunkin toimenpiteen osalta ennen kuin sen toteutus alkaa komission ja IPARD II -maiden välillä tehtyjen rahoitussopimusten puitteissa.

Komissio on jo tehnyt ehdotuksen IPA-välineestä vuosiksi 2021–2028.

Documents

 

29 TAMMIKUU 2019
Sectoral agreement between the government of IPA II countries and the European Commission
English
(1.22 MB - PDF)
Lataa