Skip to main content
Agriculture and rural development

ELi ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPARD) õiguslik alus

Õiguslik alus ja IPARDi eeskirjad

IPARDi toimimist reguleerivad järgmised määrused:

Lisaks peab ühinemiseelne abi vastama ELi eelarve haldamise üldsätetele:

IPA rakendamise erisätted sisalduvad Euroopa Komisjoni ja abisaajate vahel sõlmitud raamlepingutes. Lisaks on IPARDi üksikasjalikud eeskirjad esitatud Euroopa Komisjoni ja IPARD II riikide vahel sõlmitud valdkondlikus kokkuleppes.

Riiklikud pädevad asutused koostavad iga riigi jaoks konkreetse IPARDi programmi, mille Euroopa Komisjon heaks kiidab. IPARDi programmide praegused versioonid on kättesaadavad IPARDi riiklikel veebisaitidel.

Lisaks kiidab komisjon enne iga meetme rakendamise algust Euroopa Komisjoni ja IPARD II riikide vahel sõlmitud rahastamislepingute kaudu heaks üksikasjalikud läbipaistvad eeskirjad ja menetlused riiklikele IPARDi asutustele.

Komisjon on juba teinud ettepaneku IPA kohta aastateks 2021–2028.

Documents

 

29 JAANUAR 2019
Sectoral agreement between the government of IPA II countries and the European Commission
English
(1.22 MB - PDF)
Laadige alla