Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

IPARD III õiguslik alus

IPARD III 2021.–2027. aasta programme reguleerivad õigusaktid

Õiguslik alus ja IPARDi eeskirjad

IPARDi reguleeriv raamistik koosneb kolme liiki lepingutest Euroopa Komisjoni ja asjaomase riigi vahel: finantsraampartnerluse leping, valdkondlik leping ja rahastamisleping. Nende lepingute sisu põhineb järgmistel määrustel, mis kuuluvad IPA III õigusraamistikku:

IPA III rahastamisvahend peaks täiendama järgmist:

  • Määrus (EL) 2021/947, millega luuakse naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“. 

Lisaks peab ühinemiseelne abi vastama ELi eelarve haldamise üldsätetele:

Riiklikud pädevad asutused koostavad iga riigi jaoks konkreetse IPARDi programmi, mille Euroopa Komisjon heaks kiidab. IPARDi programmide praegused versioonid on kättesaadavad IPARDi riiklikel veebisaitidel.

Euroopa Komisjon kiidab enne iga meetme rakendamise algust Euroopa Komisjoni ja IPARD III riikide vahel sõlmitud rahastamislepingute kaudu heaks üksikasjalikud läbipaistvad eeskirjad ja menetlused riiklikele IPARDi asutustele.