Skip to main content
Agriculture and rural development

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika (SZP) se týká našich potravin, životního prostředí a venkova.

SZP představuje partnerství mezi společností a zemědělstvím, které zajišťuje stabilní dodávky potravin, zaručuje příjmy zemědělců, chrání životní prostředí a udržuje dynamický rozvoj venkovských oblastí.

Nová společná zemědělská politika: 2023–27

Přehled

Přehled cílů, historie a aktuálních pravidel SZP. Jak tato politika podporuje evropské zemědělce a potravinové zabezpečení v Evropě.

Podpora příjmu

Unie podporuje potravinové zabezpečení a udržitelné zemědělství tím, že zemědělcům poskytuje podporu příjmů.

Financování společné zemědělské politiky

V zájmu potřeb zemědělců, lesníků a obyvatel venkova Evropská komise dohlíží na to, aby financování společné zemědělské politiky bylo dostatečné, spravedlivé a transparentní.

Agri-food supply chain

Řízení zemědělsko-potravinářského dodavatelského řetězce a způsob, jak posílit postavení zemědělců v jeho rámci.

Rozvoj venkova

SZP podporuje vitalitu a hospodářskou životaschopnost venkovských oblastí prostřednictvím financování a opatření, která podporují rozvoj venkova.

Strategické plány SZP

Naše témata

Související odkazy

Udržitelná SZP

SZP zaujímá k udržitelnosti sociální, environmentální a ekonomický přístup

Trhy

Údaje a analýzy týkající se zemědělských trhů