Skip to main content
Agriculture and rural development

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika (SZP) se týká našich potravin, životního prostředí a venkova.

SZP představuje partnerství mezi společností a zemědělstvím, které zajišťuje stabilní dodávky potravin, zaručuje příjmy zemědělců, chrání životní prostředí a udržuje dynamický rozvoj venkovských oblastí.

Společná zemědělská politika na období 2023–2027 začala platit 1. ledna 2023.

a young farming couple holding a chicken

Přehled

Přehled cílů, historie a aktuálních pravidel SZP. Jak tato politika podporuje evropské zemědělce a potravinové zabezpečení v Evropě.
a person in a white lab coat and blue gloves holding a tablet

Podpora příjmu

Unie podporuje potravinové zabezpečení a udržitelné zemědělství tím, že zemědělcům poskytuje podporu příjmů.
two men standing in a field inspecting an arable crop and a combine in the background

Financování společné zemědělské politiky

V zájmu potřeb zemědělců, lesníků a obyvatel venkova Evropská komise dohlíží na to, aby financování společné zemědělské politiky bylo dostatečné, spravedlivé a transparentní.
A farmer monitoring his crop in a greenhouse

CAP Strategic Plans

Vnitrostátní strategické plány SZP kombinují širokou škálu místních i celounijních cílů s cílem dosáhnout konkrétních a hmatatelných výsledků.

Rozvoj venkova

Naše témata

Související odkazy

Udržitelná SZP

SZP zaujímá k udržitelnosti sociální, environmentální a ekonomický přístup

Trhy

Údaje a analýzy týkající se zemědělských trhů

Akce

  • Konference a summity

EU Agri-Food Days

  • úterý 5. prosince 2023, 09:30 - pátek 8. prosince 2023, 15:30 (CET)