Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Lesnictví

Informace o významu lesů pro životní prostředí a venkovské oblasti EU a o opatřeních, která jsou přijímána na jejich ochranu.

Aktivity pracovní skupiny EU zabývající se agrolesnictvím a přehled hlavních dokumentů.

Zpráva z pracovního semináře o nových hodnotových řetězcích z multifunkčních lesů.

Statistiky o lesích, lesnictví, dřevěných výrobcích a těžbě dřeva.