Skip to main content
Agriculture and rural development

Lesnictví

Informace o významu lesů pro životní prostředí a venkovské oblasti EU a o opatřeních, která jsou přijímána na jejich ochranu.

Agrolesnictví

Aktivity pracovní skupiny EU zabývající se agrolesnictvím a přehled hlavních dokumentů.

Multifunkční lesy

Zpráva z pracovního semináře o nových hodnotových řetězcích z multifunkčních lesů.

Fakta a čísla

Statistiky o lesích, lesnictví, dřevěných výrobcích a těžbě dřeva.