Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Struktura a ekonomika zemědělských podniků

1 of 1

Údaje zahrnují podíl podniků, které dostávají přímé platby, průměrnou podporu příjmů SZP na hektar a podíl přímé podpory na příjmech ze zemědělské činnosti.

Tento interaktivní nástroj sdružuje 20 klíčových ukazatelů pro tři rozměry udržitelnosti v zemědělství a venkovských oblastech: hospodářská udržitelnost, environmentální udržitelnost a sociální udržitelnost.