Skip to main content
Agriculture and rural development

Struktura a ekonomika zemědělských podniků

Podpora příjmu v zemědělství

Údaje zahrnují podíl podniků, které dostávají přímé platby, průměrnou podporu příjmů SZP na hektar a podíl přímé podpory na příjmech ze zemědělské činnosti.