Skip to main content
Agriculture and rural development

Společná zemědělská politika u nás

Informace o provádění a uplatňování společné zemědělské politiky (SZP) v jednotlivých zemích EU.

SZP na období 2023–2027 přináší zemím EU větší flexibilitu v přizpůsobování jednotlivých opatření místním podmínkám.

Strategické plány SZP

Strategické plány SZP zemí EU kombinují řadu cílených zásahů s cílem řešit jejich specifické potřeby a přinést hmatatelné výsledky v souvislosti s cíli na úrovni EU.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Výsledky zemědělské politiky

Ukazatele, hodnocení, studie a zprávy, které pomáhají vyhodnotit výkonnost společné zemědělské politiky a kontrolovat, jak se rozděluje podpora příjmů.

Rozvoj venkova

Související odkazy

Příjemci prostředků z fondů SZP

Informace o příjemcích, kteří obdrželi finanční prostředky buď prostřednictvím vnitrostátních a regionálních orgánů, nebo přímo od Evropské komise.