Skip to main content
Agriculture and rural development

Společná zemědělská politika u nás

Informace o provádění a uplatňování společné zemědělské politiky (SZP) v jednotlivých zemích EU.

Nová SZP přináší zemím EU větší flexibilitu v přizpůsobování jednotlivých opatření místním podmínkám.

Výsledky zemědělské politiky

Ukazatele, hodnocení, studie a zprávy, které pomáhají vyhodnotit výkonnost společné zemědělské politiky a kontrolovat, jak se rozděluje podpora příjmů.

Strategické plány SZP

Země EU kombinují ve svých strategických plánech SZP celou škálu cílených intervencí, aby mohly řešit své specifické potřeby a přinést hmatatelné výsledky týkající se cílů stanovených na úrovni EU.

Rozvoj venkova

Související odkazy

Nová SZP bude klíčem k zajištění budoucnosti zemědělství a lesnictví v EU.

Informace o příjemcích, kteří obdrželi finanční prostředky buď prostřednictvím vnitrostátních a regionálních orgánů, nebo přímo od Evropské komise.