Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Společná zemědělská politika u nás

Informace o provádění a uplatňování společné zemědělské politiky (SZP) v jednotlivých zemích EU.

SZP na období 2023–2027 přináší zemím EU větší flexibilitu v přizpůsobování jednotlivých opatření místním podmínkám.

CAP Strategic Plans by country
Strategické plány SZP zemí EU kombinují řadu cílených zásahů s cílem řešit jejich specifické potřeby a přinést hmatatelné výsledky v souvislosti s cíli na úrovni EU.
a map pin over a green landscape
Ukazatele, hodnocení, studie a zprávy, které pomáhají vyhodnotit výkonnost společné zemědělské politiky a kontrolovat, jak se rozděluje podpora příjmů.

Rozvoj venkova

Související odkazy

Informace o příjemcích, kteří obdrželi finanční prostředky buď prostřednictvím vnitrostátních a regionálních orgánů, nebo přímo od Evropské komise.

Akce

Aktuality