Skip to main content
Agriculture and rural development

Společná zemědělská politika u nás

Informace o provádění a uplatňování společné zemědělské politiky (SZP) v jednotlivých zemích EU.

Nová SZP přináší zemím EU větší flexibilitu v přizpůsobování jednotlivých opatření místním podmínkám.

Strategické plány SZP

Země EU kombinují ve svých strategických plánech SZP celou škálu cílených intervencí, aby mohly řešit své specifické potřeby a přinést hmatatelné výsledky týkající se cílů stanovených na úrovni EU.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Rozvoj venkova

Související odkazy

Nová SZP

Nová SZP bude klíčem k zajištění budoucnosti zemědělství a lesnictví v EU.

Příjemci prostředků z fondů SZP

Informace o příjemcích, kteří obdrželi finanční prostředky buď prostřednictvím vnitrostátních a regionálních orgánů, nebo přímo od Evropské komise.