Skip to main content
Agriculture and rural development

Výzkum a inovace

Má-li být EU schopna reagovat na současné výzvy a zároveň pokračovat v plnění svých politických cílů, musí se opírat o výzkum a inovace.

Zemědělský výzkum a inovace v EU probíhají na základě dlouhodobého strategického přístupu, v němž je hlavní důraz kladen na vytváření hodnot z obhospodařování půdy prostřednictvím udržitelné prvovýroby a posilování inovací na venkově. Jedná se o zásadní nástroj v boji proti hrozbám, jako je změna klimatu, zhoršování životního prostředí a úbytek biologické rozmanitosti.

Horizont Evropa

Program Horizont Evropa zvyšuje dopad výzkumu a inovací EU tím, že podporuje a provádí politiky EU a současně se zabývá globálními výzvami.

Mise

Mise EU podpoří přeměnu Evropy na ekologičtější, zdravější, inkluzivnější a odolnější kontinent.

Digitalizace

Evropská digitální dekáda posílí postavení občanů a podniků v udržitelné a prosperující digitální budoucnosti, jejímž středobodem je člověk.

Akce