Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Udržitelnost a ekologické zemědělství – data

Ekologická produkce

Informace o tématech, jako je plocha využívaná k ekologickému zemědělství, ekologická plocha, na niž je poskytována podpora v rámci SZP, a podíl zvířat v držení ekologických zemědělců.

Tento interaktivní nástroj sdružuje 20 klíčových ukazatelů pro tři rozměry udržitelnosti v zemědělství a venkovských oblastech: hospodářská udržitelnost, environmentální udržitelnost a sociální udržitelnost.

Ochrana životního prostředí a udržitelnost