Skip to main content
Agriculture and rural development

Udržitelnost a ekologické zemědělství

Ekologická produkce

Přehled

Shrnutí informací o tématech, jako je plocha využívaná k ekologickému zemědělství, ekologická plocha, na kterou je poskytována podpora v rámci SZP, a podíl zvířat v držení ekologických zemědělců.

Ochrana životního prostředí a udržitelnost

Akce