Skip to main content
Agriculture and rural development

Zemědělsko-potravinářský řetězec

Řízení zemědělsko-potravinářského řetězce, posílení postavení zemědělců v dodavatelském řetězci.