Skip to main content
Agriculture and rural development

Jednotlivé aspekty zemědělství

Přehled informací týkajících se ekologického zemědělství, zeměpisných označení a režimů jakosti, živočišných a rostlinných produktů a další

Živočišné produkty

EU vydává právní předpisy upravující výrobu, vývoz a dovoz různých živočišných produktů v evropských zemích.

Zemědělský poradenský systém

Zemědělský poradenský systém představuje pro zemědělce zdroj informací o pravidlech správné zemědělské praxe, kterou se musí řídit všichni, kdo hospodaří v EU.

Ekologické zemědělství

Politika, pravidla, osvědčení o ekologické produkci, podpora a kritéria ekologického zemědělství

Certifikace kvality

Certifikace kvality zemědělských a potravinářských produktů, rejstříky, ochrana a kontrola.

Mladí zemědělci

Naše témata

Logo ekologických produktů

Logo ekologických produktů poskytuje ucelenou vizuální identitu ekologickým produktům, které se v EU produkují

Související odkazy

Výzkum a inovace

Výzkum a inovace přinášejí nové znalosti a technologie pro zemědělství a lesnictví

Střediska pro sledování trhu

Díky střediskům pro sledování trhu, která byla zřízena, se lze lépe vyrovnat s volatilitou trhu a správně interpretovat tržní signály