Skip to main content
Agriculture and rural development

Financování společné zemědělské politiky

V zájmu potřeb zemědělců, lesníků a venkovských společenství Evropská komise dohlíží na to, aby financování společné zemědělské politiky bylo dostatečné, spravedlivé a transparentní.