Skip to main content
Agriculture and rural development
Zemědělství a rozvoj venkova

Podpora zemědělců v EU, zabezpečení potravin, životní prostředí a venkovské oblasti

Společná zemědělská politika (SZP)

SZP funguje jako partnerství mezi zemědělstvím a společností, mezi Evropou a zemědělci.

SZP u nás

Informace o provádění a uplatňování společné zemědělské politiky (SZP) v jednotlivých zemích EU.

Mladí zemědělci

Kvůli stárnutí pracovní síly v zemědělství zintenzivňuje EU své úsilí a přesvědčuje mladé lidi, aby se začali věnovat práci v zemědělství.

Rozvoj venkova

SZP podporuje vitalitu a hospodářskou životaschopnost venkovských oblastí prostřednictvím financování a opatření, která podporují rozvoj venkova.

Sustainable agriculture

Udržitelné zemědělství

EU usiluje o vytvoření udržitelnějšího systému zemědělství tím, že kombinuje sociální, environmentální a ekonomické přístupy.
Farming

Jednotlivé aspekty zemědělství

Informace o ekologickém zemědělství, zeměpisných označeních a režimech jakosti, živočišných a rostlinných produktech a dalších tématech.
 A long-term vision for the EU’s rural areas

Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU

V této dlouhodobé vizi jsou stanoveny oblasti, na které je třeba se zaměřit, aby se zlepšilo postavení, konektivita, odolnost a prosperita venkovských oblastí EU.
International

Mezinárodní vztahy

EU spolupracuje s partnery na celém světě, aby usnadnila obchod se zemědělskými produkty a chránila celosvětové potravinové zabezpečení.
Portál zemědělsko-potravinářských údajů

Podrobné informace o zemědělských trzích, ekonomice a obchodu na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a údaje týkající se SZP

Základní údaje

Střediska pro sledování trhu

Byla zřízena střediska pro sledování trhu, díky nimž se lze lépe vyrovnat s volatilitou trhu a správně interpretovat tržní signály

Údaje o cenách

Shrnutí dat týkajících se cen zemědělských produktů a spotřebitelských potravin jak v EU, tak celosvětově

Údaje o produkci

Údaje o produkci a výnosech různých zemědělských komodit a produktů v EU

Údaje o obchodu

Informace o obchodních vztazích EU v oblasti zemědělsko-potravinářských produktů s partnery z celého světa

Naše témata

Krátkodobý výhled

Tato výhledová zpráva představuje nejnovější trendy a vyhlídky v různých zemědělsko-potravinářských odvětvích v kratším období.

Podcast Potraviny pro Evropu

European podcast series featuring interviews with key players in EU agricultural policy on how to make food systems fairer, healthier and greener.
Financování a výběrová řízení

Možnosti financování a nabídková řízení pro projekty a iniciativy EU

Další informace

Konzultace

Konzultace týkající se iniciativ EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova  

Podělte se o svůj názor

Akce