Skip to main content
Agriculture and rural development
Zemědělství a rozvoj venkova

Podpora zemědělců v EU, zabezpečení potravin, životní prostředí a venkovské oblasti

Společná zemědělská politika (SZP)

SZP funguje jako partnerství mezi zemědělstvím a společností, mezi Evropou a zemědělci.

SZP podporuje zemědělce v EU, dbá na potravinové zabezpečení, bojuje proti změně klimatu a pomáhá prosperovat venkovským oblastem.

Kvůli stárnutí pracovní síly v zemědělství zintenzivňuje EU své úsilí a přesvědčuje mladé lidi, aby se začali věnovat práci v zemědělství.

SZP podporuje vitalitu a hospodářskou životaschopnost venkovských oblastí prostřednictvím financování a opatření, která podporují rozvoj venkova.

The EU is combining social, environmental and economic approaches to create a more sustainable system of agriculture.
Information on organic farming, geographical indications and quality schemes, animal and plant products, and more.
The EU works with partners around the world to facilitate agricultural trade and protect global food security.
Portál zemědělsko-potravinářských údajů

Podrobné informace o zemědělských trzích, ekonomice a obchodu na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a údaje týkající se SZP

Základní údaje

Byla zřízena střediska pro sledování trhu, díky nimž se lze lépe vyrovnat s volatilitou trhu a správně interpretovat tržní signály

Shrnutí dat týkajících se cen zemědělských produktů a spotřebitelských potravin jak v EU, tak celosvětově

Údaje o produkci a výnosech různých zemědělských komodit a produktů v EU

Informace o obchodních vztazích EU v oblasti zemědělsko-potravinářských produktů s partnery z celého světa

Naše témata

Short-term outlook

The short-term outlook report presents the latest trends and prospects for different agri-food sectors.

The Food for Europe podcast

Latest episode: geographical indications (GIs) add value for everyone in the food chain. Learn more about GIs and ongoing proposals to improve how the system works.
Financování a výběrová řízení

Možnosti financování a nabídková řízení pro projekty a iniciativy EU

Další informace

Konzultace

Konzultace týkající se iniciativ EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova  

Podělte se o svůj názor

Akce