Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development
Společná zemědělská politika (SZP)

SZP funguje jako partnerství mezi zemědělstvím a společností, mezi Evropou a zemědělci.

Informace o tom, jak je prováděna zemědělská politika v každé zemi EU na základě strategických plánů SZP a evropské sítě pro SZP.

Kvůli stárnutí pracovní síly v zemědělství zintenzivňuje EU své úsilí a přesvědčuje mladé lidi, aby se začali věnovat práci v zemědělství.

SZP podporuje vitalitu a hospodářskou životaschopnost venkovských oblastí prostřednictvím financování a opatření, která podporují rozvoj venkova.

a person holding a box of vegetables
EU usiluje o vytvoření udržitelnějšího systému zemědělství tím, že kombinuje sociální, environmentální a ekonomické přístupy.
a person walking in a field with goats
Informace o ekologickém zemědělství, zeměpisných označeních a režimech jakosti, živočišných a rostlinných produktech a dalších tématech.
a collage of people doing various activities in rural areas
V této dlouhodobé vizi jsou stanoveny oblasti, na které je třeba se zaměřit, aby se zlepšilo postavení, konektivita, odolnost a prosperita venkovských oblastí EU.
a symbol of the World and seven pairs of hands each holding a plant with soil
EU spolupracuje s partnery na celém světě, aby usnadnila obchod se zemědělskými produkty a chránila celosvětové potravinové zabezpečení.
Portál zemědělsko-potravinářských údajů

Podrobné informace o zemědělských trzích, ekonomice a obchodu na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a údaje týkající se SZP

Základní údaje

Byla zřízena střediska pro sledování trhu, díky nimž se lze lépe vyrovnat s volatilitou trhu a správně interpretovat tržní signály

Shrnutí dat týkajících se cen zemědělských produktů a spotřebitelských potravin jak v EU, tak celosvětově

Údaje o produkci a výnosech různých zemědělských komodit a produktů v EU

Informace o obchodních vztazích EU v oblasti zemědělsko-potravinářských produktů s partnery z celého světa

Featured topics

Zpráva o krátkodobém výhledu z jara 2024 představuje nejnovější trendy a vyhlídky zemědělsko-potravinářských trhů.
a collage of images of people, animals and fruit
Evropský podcastový seriál přinášející rozhovory s klíčovými aktéry zemědělské politiky EU o tom, jak změnit potravinové systémy, aby byly spravedlivější, zdravější a ekologičtější.
a wheat field with a euro symbol and the EU stars in the background
Financování a výběrová řízení

Možnosti financování a nabídková řízení pro projekty a iniciativy EU

Další informace

two men walking in a ploughed field one is holding a tablet device
Konzultace

Konzultace týkající se iniciativ EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova  

Podělte se o svůj názor

Akce