Skip to main content
Agriculture and rural development

Mezinárodní vztahy

Informace o mezinárodním zemědělském obchodu, spolupráci a dohodách se zeměmi mimo EU, rozvojových programech a procesu rozšíření EU

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce EU se zeměmi mimo Unii a regionálními a mezinárodními organizacemi týkající se zemědělství a rozvoje venkova

Rozšíření

Naše témata

Dvoustranné obchodní dohody

Podrobnosti o dvoustranných dohodách a obchodu se zemědělsko-potravinářskými produkty s regiony a zeměmi po celém světě

Afrika

Spolupráce a dohody mezi Africkou unií a EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova

Zemědělské trhy a ceny

Sledování cen, výhledy, aktuality a zprávy o vývoji trhu se zemědělskými komoditami a potravinami v EU

Související odkazy

Údaje o obchodu

Informace o obchodu EU v odvětví zemědělsko-potravinářských produktů

Akce