Skip to main content
Agriculture and rural development

Zaměstnanost a hospodářský růst ve venkovských oblastech

Cíl politiky

Souhrnná zpráva o hlavních tématech týkajících se pracovních míst, růstu, chudoby, zemědělsko-potravinářského odvětví ve venkovských oblastech a výzev, kterým tyto oblasti čelí.

Akce