Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Viazaná podpora príjmu v skratke

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sa postupne odstraňuje prepojenie medzi platbami na podporu príjmu a výrobou konkrétnych produktov („oddelené platby“). Cieľom je zabrániť nadmernej výrobe určitých produktov a zabezpečiť, aby poľnohospodári reagovali na skutočný dopyt na trhu.

V niektorých situáciách sa však môže konkrétnemu poľnohospodárskemu odvetviu alebo pododvetviu poskytnúť podpora na riešenie ťažkostí, ktorým čelia, ak sú tieto odvetvia dôležité zo sociálno-ekonomických a/alebo environmentálnych dôvodov. 

Cieľom mechanizmu viazanej podpory príjmu je zabrániť tomu, aby došlo k eskalácii týchto ťažkostí, a to zlepšovaním:

  • konkurencieschopnosti,
  • udržateľnosti a/alebo
  • kvality.

Mechanizmus viazanej podpory príjmu je vhodný najmä v situáciách, keď by alternatívnym riešením mohlo byť zanechanie výroby, čo by mohlo následne ovplyvniť iné časti dodávateľského reťazca alebo súvisiace trhy a potenciálne zvýšiť nezamestnanosť v už hospodársky znevýhodnených vidieckych regiónoch.

Podpora pre dané odvetvie sa vypláca na zviera alebo hektár (napríklad je naviazaná na výrobou) a podlieha rôznym dôležitým podmienkam a prísnym obmedzeniam, aby sa zmiernilo riziko narušenia trhu.

Viazaná podpora príjmu v praxi

Vo všeobecnosti platí (až na niekoľko výnimiek v riadne odôvodnených prípadoch), že krajiny EÚ nesmú na poskytnutie viazanej podpory príjmu použiť viac ako 13 % svojho rozpočtu na priame platby. Tento limit sa však môže zvýšiť až o 2 percentuálne body v prípade produkcie bielkovinových plodín, a to vzhľadom na horizontálne ťažkosti tohto odvetvia a značnú závislosť od dovozu na úrovni EÚ.

Mechanizmus viazanej podpory príjmu sa môže uplatniť len v určitých odvetviach uvedených v nariadení (EÚ) 2021/2115 a ak krajiny EÚ odôvodnili, že:

  • táto forma podpory je súčasťou intervenčnej stratégie ich strategických plánov SPP pre SPP na obdobie 2023 – 2027,
  • každé cieľové odvetvie sa nachádza v ťažkostiach,
  • podporou sa sleduje dlhodobejší cieľ, ako je zlepšenie konkurencieschopnosti, kvality a/alebo udržateľnosti, a
  • každé cieľové odvetvie má význam zo sociálno-ekonomického a/alebo environmentálneho hľadiska.

Krajiny EÚ by mali zohľadniť aj potenciálny vplyv podpory na vnútorný trh.

Podporu možno udeľovať na odvetvie obilnín, olejnatých semien (okrem slnečnicových semien na konzumáciu), bielkovinových plodín vrátane bôbovitých plodín a zmesí bôbovitých plodín a tráv, strukovín, ľanu, konopy, ryže, orechov, zemiakov na výrobu škrobu, mlieka a mliečnych výrobkov, osiva, ovčieho a kozieho mäsa, hovädzieho a teľacieho mäsa, olivového oleja a stolových olív, húseníc priadky morušovej, sušeného krmiva, chmeľu, cukrovej repy, trstiny a čakanky, ovocia a zeleniny a rýchlorastúcich drevín.

Viazanú podporu príjmu sa v rokoch 2023 – 2027 rozhodli poskytnúť určitým odvetviam všetky krajiny EÚ s výnimkou Holandska. Výška financovania a rozsah odvetví, ktorých sa to týka, sa však v jednotlivých krajinách značne líšia.

Viazaná podpora v rokoch 2014 – 2022: dobrovoľná viazaná podpora

Počas predchádzajúceho programového obdobia 2014 – 2022 bolo možné poľnohospodárom poskytovať viazanú podporu. V ďalej uvedených dokumentoch sa uvádza prehľad rozhodnutí krajín EÚ o tejto podpore.

25. MÁJA 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
8. SEPTEMBRA 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
16. JÚLA 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
16. SEPTEMBRA 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
27. SEPTEMBRA 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
27. SEPTEMBRA 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
27. SEPTEMBRA 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014