Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Vezana dohodkovna podpora

Na kratko o vezani dohodkovni podpori

V okviru skupne kmetijske politike (SKP) je bila postopoma odpravljena povezava med prejemanjem dohodkovne podpore in proizvodnjo določenih proizvodov („nevezanost“). S tem naj bi se izognili prekomerni proizvodnji nekaterih proizvodov in poskrbeli za to, da se bodo kmetje odzivali na dejansko povpraševanje na trgu.

Kadar je določen kmetijski sektor ali podsektor pomemben iz socialno-ekonomskih in/ali okoljskih razlogov, pa v nekaterih primerih lahko prejme podporo za reševanje težav, s katerimi se sooča. 

Cilj mehanizma vezane dohodkovne podpore je preprečiti stopnjevanje teh težav z izboljšanjem:

  • konkurenčnosti,
  • trajnostnosti in/ali
  • kakovosti.

Uporaba mehanizma vezane dohodkovne podpore je še zlasti primerna v primerih, ko bi sicer prišlo do opustitve proizvodnje, ki bi vplivala na druge dele dobavne verige ali povezane trge in bi lahko povečala brezposelnost v podeželskih regijah, ki jih je že tako prizadela gospodarska depresija.

Podpora se izplača na žival ali hektar zadevnega sektorja (na primer v povezavi s proizvodnjo), zanjo pa veljajo pomembni pogoji in stroge omejitve, da se zmanjša tveganje izkrivljanja trga.

Vezana dohodkovna podpora v praksi

Države EU praviloma (z nekaj izjemami v ustrezno utemeljenih primerih) za vezano dohodkovno podporo ne smejo porabiti več kot 13 % svojega proračuna za neposredna plačila. Glede na horizontalne težave tega sektorja in znatno odvisnost od uvoza na ravni EU pa se ta delež lahko poveča za do 2 odstotni točki, da se podpre proizvodnja beljakovinskih poljščin.

Uporaba mehanizma vezane dohodkovne podpore se lahko odobri le za nekatere sektorje, navedene v Uredbi (EU) 2021/2115, in če je država EU:

  • utemeljila to obliko podpore v okviru intervencijske strategije v svojem strateškem načrtu SKP za obdobje 2023–2027;
  • pojasnila težave vsakega sektorja, ki bi prejel podporo;
  • pojasnila dolgoročni cilj podpore, na primer izboljšanje konkurenčnosti, kakovosti in/ali trajnostnosti, ter
  • pojasnila socialno-ekonomski in/ali okoljski pomen vsakega sektorja, ki bi prejel podporo.

Države EU bi morale upoštevati tudi morebitni učinek podpore na notranji trg.

Potencialno upravičeni sektorji so sektorji žita, oljnic (razen sončničnih semen, ki so namenjena za proizvodnjo slaščic), beljakovinskih poljščin, vključno s stročnicami in mešanicami stročnic in trav, lanu, konoplje, riža, oreškov, škrobnega krompirja, mleka in mlečnih proizvodov, semen, ovčjega in kozjega mesa, govejega in telečjega mesa, oljčnega olja in namiznih oljk, sviloprejk, posušene krme, hmelja, sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije, sadja in zelenjave ter panjevca s kratko obhodnjo.

Vse države EU razen Nizozemske so se odločile zagotoviti vezano dohodkovno podporo nekaterim sektorjem v obdobju 2023–2027. Vendar se znesek financiranja in obseg zajetih sektorjev med državami zelo razlikujeta.

Vezana podpora v obdobju 2014–2022: prostovoljna vezana podpora

V prejšnjem programskem obdobju 2014–2022 je bilo kmetom mogoče dodeliti vezano podporo. V dokumentih v nadaljevanju je pregled odločitev držav EU o podpori.

25. MAJ 2022
Voluntary coupled support all sectors supported – Member States’ support decisions applicable for claim year 2022
8. SEPTEMBER 2021
Voluntary coupled support: all sectors supported – Member States’ support decisions applicable form claim year 2021
16. JULIJ 2020
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States for claim year 2020
16. SEPTEMBER 2019
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2018
27. SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: all sectors supported - notification of revised decisions taken by Member States by 1 August 2016
27. SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: sectors mostly supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014
27. SEPTEMBER 2018
Voluntary coupled support: other sectors supported - notification of decisions taken by Member States by 1 August 2014

Dogodki

Novice